Dværgbændelormen er en seriøs trussel mod både rovdyr og mennesker – og smitten overføres på flere måder

Af Fødevarestyrelsen

Rævens dværgbændelorm er en bændelorm, der er 1-3 mm lang.

Rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis) behøver to værter for at gennemføre​ sin livscyklus: En hovedvært og en mellemvært. Det voksne stadium af bændelormen findes i tarmen hos hovedværter (primært ræve og mårhunde), hvor der kan findes tusinder af disse bændelorme, uden at værtsdyret påvirkes af dem.

Bændelormens æg udskilles via hovedværtens afføring, og når disse æg optages af mellemværten (normalt en gnaver), klækker de i tarmen, hvorefter larven trænger igennem tarmvæggen og føres med blodet til leveren. Her etablerer larven sig, modnes og vokser til cyster, der deler sig ved knopskydning, invaderer levervævet og kan spredes til andre væv. Nye hovedværter smittes, når de æder inficerede mellemværter.

Det voksne stadium af bændelormen kan også findes i tarmen hos hunde, der æder gnavere, og de kan spille en rolle i forbindelse med smittespredning til mennesker.

Selvom rævens dværgbændelorm er fundet i katte, og overførsel af smitte fra katte til mennesker ikke kan udelukkes, så anses deres rolle i forbindelse med smittespredning for at være ubetydelig. 

Smitte af mennesker

Mennesker kan smittes gennem kontakt med afføring fra smittede hovedværter, f.eks. ræve og hunde.

Du kan læse mere om infektion hos mennesker med rævens dværgbændelorm på Statens Serum Instituts hjemmeside:

Ekinokokkose

Er påvist i ræve i Danmark

Du kan læse mere om påvisningerne af rævens dværgbændelorm på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside: 

Dødfundne vilde dyr undersøges ved DTU Veterinærinstituttets afdeling i København som led i overvågningen af sygdomme hos vilde dyr i Danmark.

Du kan læse mere indsendelse af dødfundne vilde dyr på hjemmesiden:
Vejledning ved indsendelse af faldvildt

Behandling, bekæmpelse og kontrol

Fund af E. multilocularis er anmeldepligtige i henhold til lov om hold af dyr.

Bændelormene og deres æg kan diagnostiseres ved undersøgelse af afføring fra mistænkte dyr.

Angreb af bændelorm hos rovdyr kan behandles med ormemidler. 

Kontakt din dyrlæge, hvis du mener, at din hund skal ormebehandles.

Anbefaling om forebyggelse af rævens dværgbændelorm 

Fødevarestyrelsen anbefaler følgende for at mindske smitterisikoen:

  • at hunde, der færdes frit i naturen (herunder jagthunde) og som mistænkes for at æde mus eller andre gnavere, ormebehandles regelmæssigt hver 4. uge
  • at jagthunde, der bruges til gravjagt, vaskes efter jagt 

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere:

  • At alle hunde, der kommer fra eller har været i det centrale Europas bjergområder og som kan have ædt mus eller andre gnavere, ormebehandles en til to dage inden hjemrejsen.

Du skal kontakte din dyrlæge, hvis du mener, at din hund skal ormebehandles.

Generelle råd, der mindsker smitterisikoen:

  • Undgå så vidt muligt, at din hund æder mus og andre gnavere, som kan være mellemværter for parasitten.
  • Vask din hund, når den har været i kontakt med ræve eller rævens ekskrementer.
  • Overhold Fødevarestyrelsens køkkenhygiejneanbefalinger om skylning af frugt og grønt.

Forekomst

Parasitten findes udbredt i tempererede områder og er konstateret i Nordamerika, Japan og Europa.

I januar 2000 blev E. multilocularis påvist for første gang i Danmark i en trafikdræbt ræv ved Tåstrup nær København. På daværende tidspunkt overvågedes udbredelsen af sygdommen ikke, men i forbindelse med et forskningsprojekt i perioden 1997-2002 blev sygdommen konstateret i 3 ud af i alt 1.040 undersøgte ræve.

I efteråret 2011 begyndte DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen en undersøgelse af ræve og mårhunde i Danmark, som den 17. april 2012 førte til påvisningen af E. multilocularis i en ræv fra Margrethe Kog.

Den 18. januar 2013 blev rævens dværgbændelorm påvist i yderligere 3 ræve fra det samme område, som er beliggende nær Højer i Sønderjylland. 

Den 8. juli 2013 blev rævens dværgbændelorm påvist i yderligere 2 ræve fra området omkring Højer. 

Den 10. juli blev rævens dværgbændelorm påvist i yderligere 1 ræv fra området. 

Den 7. februar 2014 blev rævens dværgbændelorm påvist i en ræv fra Utoft ved Grindsted, hvilket er cirka 100 km nord for området ved Højer, hvor sygdommen er blevet påvist i 7 ræve, siden overvågningsprogrammet begyndte i efteråret 2011.

Du kan læse mere om påvisningerne af rævens dværgbændelorm på DTU Veterinærinstituttets hjemmeside:

Lovstof og regler

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »