Af Redaktionen

15 krondyr fordelt på 3 hjorte og 12 voksne hinder skal udsættes i Slotved Skov Dyrehave, som udviddes fra få hektar til 175 hektar.

Ny dyrehave i Nordjylland skal sikre grundvandet

Krondyrene i Slotved Skov Dyrehave ved Sindal stammer fra Dyrehaven ved København, men etableringen af det nye hegn har i følge Nordjyske betydet, at berørte naboer ikke alle er lige glade for hegnet, som visse steder går blot fem meter fra parcelhusejere

Planen er en dyrehave med cirka 250 krondyr.

Slotved Skov Dyrehave er i følge Nordjyske blevet til i et samarbejde med Sindal Vandværk, Sindal Menighedsråd og en lang række lodsejere, der alle har tilskødet jord til Naturstyrelsen med henblik på at sikre grundvandet mod forurening.

Publikum vil få adgang til Dyrehaven via 14 låger, hvor af nogle er handicapvenlige. Også billister kan besøge den nye Dyrehave via anlagte færister.

Naturstyrelsen regner med, at bestanden i den nye anlæg skal stabiliseres omkring 250 dyr.