Jagttid: 01.10.-31.01.

Der er indført stop for jagt på edderfugl i de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget fra EU. Se nærmere i de generelle jagttider.

Hvert år overvintrer flere hundrede tusinde ederfugle i Danmark.

De ankommer i oktober-november fra yngleområderne nord for Danmark og trækker nordpå igen i det tidlige forår.

Bestanden talte i 1970’erne ca. 500.000 fugle, 800.000 omkring 1990, men siden er antallet faldet, og i 2000 blev der kun talt omkring 320.000 ederfugle.

Nogle af de vigtigste rasteområder er Vadehavet og farvandet omkring Læsø, Storebælt, Lillebælt og det Sydfynske Øhav.

På grund af især fuglekolera er antallet af ynglende ederfugle her i landet gået ned.

I 1991 var der ca. 25.000 ynglepar.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »