Dansk iværksætter står bag udvikling af unikke godbidder til hund og kat, som gør det muligt at anvende sortmundet kutling, men nu mangler han den invasive fisk til produktionen

Af Redaktionen 

Peter Johannessen fra Roskilde står bag udvikling af unikke godbidder til hunde og katte. En udvikling, som har vagt opsigt i dele af den danske presse, da den betragtes som både nytænkende og CO2 venlig.

Godbidderne lavers nemlig af invasiv sortmundet kutling. En art, som giver både biologer og fiskere grå hår og spekulationer. Arten breder sig med alarmerende hast, og Miljøstyrelsen frygter at udviklingen vil få stor økologisk betydning.

Desværre er der stort set ingen efterspørgsel efter den nye fiskeart, selv om indholdet af protein og fiskeolie ifølge Peter Johannessen er rigtig godt.

Ideen til de nye snacks har fået fra Grønland, som år efter år sender en del tilsvarende dyre-snacks til det danske marked.

Men Peter Johannessen er løbet ind i et problem, som kun de færreste kunne forudsige: Han mangler nemlig fisk til produktionen af de nye godbidder.

– De fleste fiskere kan i reglen ikke komme af med den invasive art, men nu kan jeg ikke finde en eneste fisker, der har nogen kutlinger at sælge, forklarer han overfor Fiskeritidende.dk 

Manglen på egnede råvarer har derfor sat produktionen på stand-by og den store lancering overfor forbrugerne og deres kæledyr lader derfor vente på sig.

Men tiden arbejder for den transport- og dermed også CO2 venlige produktion.

Ifølge Fisketidende har Peter Johannessen nemlig indgået et samarbejde med fiskeeksporten i Hundested og nu håber den danske iværksætter på, at fiskerne fremover vil afsætte deres fangst af sortmundet kutling til O.V Jørgensen.

Kort om sortmundet kutling

Fra 2009 til 2010 blev der observeret massiv vækst i forekomsten af sortmundet kutling i danske farvande. Det vides endnu ikke hvad konsekvensen vil være på sigt, men det er særdeles sandsynligt at en så voldsom vækst i bestanden af en introduceret art, vil få stor økologisk betydning. Blandt de tænkelige økologiske konsekvenser er negativ indvirkning på hjemhørende bestande af bl.a. skrubber, ål og rejer i Østersøen, samt ørredbestande i de danske åer.

Sortmundet kutling har et bredt hoved og store brystfinner, som den bruger som støtte, når den ligger på bunden. Den har to rygfinner, hvor forreste har 5-7 pigstråler og en tydelig sort plet. Bageste rygfinne har 14-17 stråler, og gatfinnen 12-15.

Fisken er grå-beige med sorte og brune aftegninger, og i gydetiden er hannen næsten helt sort. Sortmundet kutling er normalt 10-20 cm men kan blive op til 25 cm, og er dermed den største kutling i danske farvand.
Kilde: Miljøstyrelsen,

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »