Succesraten for eftersøgning af påskudt vildt med pil er høj. Faktisk højere end ved eftersøgning af sommerbukke påskudt med riffel. Det viser rapport fra Schweissregistreret

Af Redaktionen 20. marts 2016

Schweissregistreret har netop udsendt tal for eftersøgningssæsonen 2015/16.

Her kan man i let overskuelige tabeller læse om de danske schweisshundeføreres eftersøgninger fordelt på trafikeftersøgninger og eftersøgninger foretaget i tilknytning til jagt.

Rapporten viser også succesraten ved eftersøgning i tilknytning til de forskellige vildtarter og jagtformer.

Læs også:

Schweisshundefører nomineret til årets dyreven

Chancen for, at en tilkaldt schweisshund finder en påskudt sommerbuk er tæt på 50%, hvis resultatet fra sæsonen 2015/16 tegner en generel tendens, hvad den dog næppe gør. Vind og vejr samt sæsonudsving i afgrødevækst må fx. formodes at påvirke skudafgivelsen og dermed også i et eller andet omfang succesraten for eftersøgningerne målt fra sæson til sæson.

Når der eftersøges råvildt påskudt med hagl er succesraten lavere end ved sommerjagten. Her finder hundeførerne mindre end et dyr ud af tre af de eftersøgte.

Generelt er der store chancer for, at eftersøgninger ender lykkeligt og dyret findes og evt aflives, når der jages med kugle. Lidt over halvdelen af alle eftersøgninger i 2015/2016 endte positivt.

Var dyret med sikkerhed ramt, førte 70% af eftersøgningerne til succes, når man kigger på alle hjortevildtarterne.

De såkaldte kontroleftersøg, hvor der ikke var sikre tegn på træf, trak statistikken ned. Bemærkelsesværdigt er det dog, at en ud af fem kontroleftersøgninger alligevel endte med succes.

Endelig kan man aflæse i tabellen over succesrater, at hundeførerne har størst succes med at eftersøge råvildt påskudt med pil. Her ender over 60% med succes.

Jagt med bue og pil er dog endnu kun tilladt på råvildt. Desuden er buejagt i udpræget grad anstandsjagt og dermed nedlægges der under buejagt faktisk kun vildt, som ikke er i bevægelse eller er opmærksomme på jægeren.

Buejagt på råvildt bør derfor retfærdigvis sammenlignes med bukkejagt – altså forårsjagt på råbuk, hvor bukken ligeledes nedlægges fra jagtstiger og tårne eller under pyrsch.

Men også her bemærker buejagten sig ved en høj succesrate på de gennemførte eftersøgninger. Faktisk fandt hundeførerne tæt ved 65% af de dyr, der blev påskudt med pil. Bukke påskudt med riffel blev fundet 58 gange ud af 100.

Der kan være et hav af forklaringer på hvorfor årets succesrater fordeler sig som de gør. Blæst og regn i de perioder, hvor der nedlægges fleste dyr kan f.eks. trække succesraten lidt nedad.

En stor del af de danske råbukke skydes f.eks. indenfor sæsonens første uge, ligesom en stor del af de danske kronhjorte flere steder skydes i de første dage af den nye kronvildtsæson. Det må gøre det samlede billede af årets eftersøgninger vejr-følsomt i et eller andet omfang.

Læs også:

Tal fra eftersøgningssæsonen 2015/2016

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »