Egon Bennetsens kritiske artikel om Rewilding førte til anfægtelse af hans uddannelsesmæssige baggrund som vildtbiolog og derfor fremlægges her dokumentation for, at han er “Cand. scient. i biologi med geografi og geologi med hovedfag i zoologi og speciale i vildtbiologi”

Til Netnatur
 
I en kommentar til min artikel om Rewilding og dyrevelfærd, fremfører en Danna A. Borg på  Netnaturs facebookside følgende svada:
 
Artiklen udstiller forfatterens rystende uvidenhed om emnet og afslører en total mangel på basal biologisk forståelse. Der kan ikke have være meget biologi endsige økologi i forfatters såkaldte “vildtbiologiske” uddannelse. Han er vist mest skovbruger og jæger.

En Lars Brøndum føler sig kaldet til at fremkomme med følgende kommentar, der vel taler for sig selv:

 
“Vildtbiolog” er vist en selvopfunden titel, som han har givet sig selv i håbet om, at naive eller dumme mennesker vil tro, at han ved hvad han snakker om 😂🤣🤣
Det er vist blot endnu en skovmand, der udtaler sig om ting han – helt åbenlyst – ikke aner noget om.
Jeg bruger normalt betegnelsen: Vildtbiolog i mine artikler, som forklaring på min baggrund- såvel som betegnelsen skovejer.
Da jeg ikke har noget at skjule i den anledning, og absolut ikke ønsker at pynte mig med lånte fjer, fremlægges hermed dokumentation for at jeg er Cand. scient. i biologi med geografi og geologi, har hovedfag i zoologi og speciale i vildtbiologi.
Specialet i vildtbiologi var med særligt henblik på hjortevildt.
Hvis det skulle have interesse for andre end de to ovennævnte, kan jeg henvise til op imod 80 artikler om hjortevildtforvaltning på Netnatur:
Og for de, der vil orientere sig om kronvildtets brunstadfærd på fri vildtbane, kan jeg anbefale:
Med venlig hilsen
Egon Bennetsen
Læserbreve, der ønskes optaget på Netnatur.dk, kan sendes til info@netnatur.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »