Naturstyrelsen og forskere fra Aarhus Universitet konkluderer i en undersøgelse af 12 ejendomme med fasanjagt, at levestederne til vildtet “har positive indvirkninger på både dyr, planter og svampe”

Af Frederik Lüttichau, Bæredygtig Jagt samt formand for Sektionen for Større Jordbrug i Landbrug og Fødevarer (L&F) 2014

Bæredygtig Jagt hilser en debat om jagt velkommen, men kritikken skyder helt forbi og forekommer meget unuanceret.

Fasanjagt er i dag stramt reguleret efter en 10-årig aftale med de grønne organisationer, der fx begrænser antallet af fugle, der må udsættes til jagt. Samtidig skal ejendomme med fasanjagt udarbejde de såkaldte biotopplaner, der forbedrer levestederne for både flora og fauna.

Fasanjagt er derfor grundlaget for omkring 250 nye levesteder for vildtet. Levestederne har forvandlet store arealer til ‘oaser’ med et varieret plante- og dyreliv – i en tid hvor borgere, grønne organisationer og politikere netop efterspørger mere mangfoldighed i naturen.

Flere dyr, planter og svampe

Naturstyrelsen og forskere fra Aarhus Universitet konkluderer i en undersøgelse af 12 ejendomme med fasanjagt, at levestederne til vildtet har positive indvirkninger på både dyr, planter og svampe, som der helt generelt er blevet flere af på de undersøgte ejendomme. Det svarer nøje til den virkelighed, vi kender fra vores daglige arbejde med vildt- og naturpleje.

I øvrigt sikrer jagt lokale arbejdspladser på landejendomme, kroer og hoteller samt i forbindelse med jagtturisme og lokal fødevarefremstilling. Fasanerne afsættes i dag til forbrugerne i flere supermarkeder, og vi er stolte af at levere lækkert vildtkød til danske forbrugere og restauranter.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »