Eksformand: Vi ville blot have nogle bedre stålhagl

Derfor ville Landsjagtforeningen af 1923 i 1986 have skubbet blyhaglsforbud i Ramsar-områderne

Af Henning Kørvel. d. 21. jan 2008

I et usædvanligt læserindlæg i januarnummeret af “Jæger”, tidsskrift for Danmarks Jægerforbund, tillægger eksformand for Dansk Jagtforening, Gustav Rønholt, en unavngiven repræsentant for en anden dansk jagtorganisation skylden for, at blyhagl i dag er definitivt forbudt til jagt i Danmark.

Rønholt skriver:

“Den pågældende jagtorganisations krav var altså lig med en pure afvisning, og da det samtidig blev proklameret, at man ikke havde tænkt sig at rette sig efter et eventuelt kommende forbud imod brug af blyhagl, er der vel i og for sig ikke noget at sige til, at lovgiverne følte sig provokeret til at indføre det nugældende totale forbud, også selv om det ville være som at “skyde spurve med kanoner”.

Den jagtorganisation, Rønholt af ukendte årsager ikke navngiver, kan Netnatur.dk afsløre, er Landsjagtforeningen af 1923. Og den unavngivne person, der tillægges skylden for det totale danske blyhaglsforbud, er følgelig Frede Petersen, som i egenskab af landsformand for Landsjagtforeningen af 1923 fra 1966-1988 deltog i det møde i Jagtorganisationernes Fællesudvalg (JFU) i 1986, hvor han efter Rønholts opfattelse afviste Miljøministeriets forslag om forbud mod brug af blyhagl i Ramsarområderne til fordel for stålhagl. I læserindlægget beklager Rønholt, at det i JFU desværre ikke lykkedes at nå til enighed om “Ramsarforslaget”.

“En af de tre organisationer (Landsjagtforeningen af 1923, red.) nægtede pure at gå med til nogen form for ændringer, før der var tilvejebragt et alternativ til, som i enhver henseende (inkl. pris og vægtfylde) var ligeså velegnet som “det gode gamle bly”,

skriver han. Det foreslåede blyhaglsforbud, der udover Ramsarområderne skulle gælde for vådområder, hvor der udsættes ænder, tog afsæt i en undersøgelse af 3.000 gråænder, som viste, at tre procent havde optaget blyhagl under fødesøgningen. Desuden var cirka 350 gråænder, undersøgt i perioden fra 1971-1977, døde af blyforgiftning.

Miljøministeriet mente derfor, det havde en god sag, da man i 1986 sendte forslaget om blyhaglsforbud i Ramsarområderne til høring i JFU.

– Jeg er bekendt med læserindlægget, men da der er tale om en 25 år gammel sag, har jeg ikke lyst til at kommentere på den i bladet. Jeg vil dog gerne slå fast, at der i indlægget mangler en vigtig information, nemlig den, at vi i Landsjagtforeningen af 1923 ikke var principiel modstander af et forbud mod brugen af blyhagl i Ramsarområderne. Blot mente vi ikke, at de stålhaglspatroner der fandtes på den tid, var gode nok til at kunne erstatte blyhaglene.

– Vi havde fået foretaget nogle undersøgelser af dem i udlandet, som viste, at vi ikke kunne være bekendt at skyde vildt med dem i Danmark, fordi de ville give uhensigtsmæssigt mange anskydninger,

siger Frede Petersen, 87 år, til Netnatur.dk.

– Vi bad derfor Miljøministeriet om at udsætte forbuddet mod blyhagl i Ramsarområderne, indtil de alternative haglmuligheder var undersøgt til bunds, og der var udviklet bedre stålhaglspatroner, end de der fandtes på det tidspunkt, siger Frede Petersen, som er bevidst om, at udmeldingen ikke faldt i god jord hos miljøminister Christian Christensen.

Desuden er han bevidst om, at nogle – heriblandt tilsyneladende Gustav Rønholt – tillægger ham skylden for forbudet mod også brug af blyhagl i skove og på marker. Men da dette forbud kom i 1996, mens Svend Auken (S) var miljøminister, så mener Frede Petersen derfor ikke, at der er sammenhæng mellem dette og forbudet mod brugen af blyhagl i Ramsarområderne, som trådte i kraft 1. august 1986.

– Desuden har jeg i JFU i 1986 naturligvis ikke sagt, at vi i Landsjagtforeningen af 1923 ikke ville rette os efter et forbud mod blyhagl i Ramsarområderne. Det ville have været som at skyde os selv i foden. Men når det desuagtet postuleres af Rønholt, så må det være, fordi hans hukommelse svigter ham, mener Frede Petersen, der i dag selv bruger bismuthpatroner til al jagt og skyder fremragende med dem.

Stålhaglspatroner bruger han ikke af den simple grund, at han i dag kun kommer på andejagt nogle få gange årligt og kun skyder få ænder. Han har derfor ikke lyst til at skifte, men hvis stålhaglsammunitionen i 1986 havde været ligeså god som den, der findes i dag med udgangshastigheder på over 400 meter i sekundet, så ville hans høringssvar i det daværende JFU have været anderledes.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...