Der er faldet dom i sagen om F.T. Klubbens tidligere formand, Jørgen Lycik. Retten mener ikke, at F.T. Klubbens ekskludering er gyldig.

Klubben for F. T. Spaniels ekskludering af klubbens tidligere formand Jørgen Lycik er ikke gyldig. Det slog retten i Odense d. 11. marts 2008 fast efter, at Jørgen Lycik d. 12. februar 2008 havde hevet klubben i retten, da han mente, at han på et uberettiget grundlag var blevet smidt ud af klubben.

– Jeg er naturligvis glad for afgørelsen, siger Jørgen Lycik til Netnatur.dk og fortsætter:

– Med rettens afgørelse er det stadfæstet, at man ikke kan smide folk ud bare fordi man ikke kan lide dem.

– Jeg finder det er grotesk, at jeg skulle udgøre en så stor fare for klubben,(Klubben for F.T. Spaniels red.) at jeg skulle smides ud. Tilmed på ubestemt tid. Senere, efter jeg er ekskluderet, er vedtægterne dog ændret så man ikke længere kan idømmes livstidsstraf.

– I dag skal en ekskluderingssag drøftes på en generalforsamling, hvilket ikke var tilfældet, da jeg i april 2005 blev smidt ud. I dag er ekskludering af et medlem ikke længere en beføjelse, som alene ligger hos klubbens bestyrelse, siger Jørgen Lycik og tilføjer, at han ikke er den eneste, der er blevet smidt ud af klubben. Også to andre medlemmer måtte i 2005 forlade klubben ufrivilligt.

Netnatur.dk: Hvad kan og vil du bruge rettens afgørelse til?

– Ja, nu kan jeg jo melde mig ind i klubben igen. Og derigennem forsøge at påvirke det politiske liv, som jeg mener i højere grad skal handle om hunde end om mennesker. Jeg kan ligeledes atter gå på prøve med mine spaniels, hvad jeg heller ikke har haft mulighed for de sidste tre år. Men på den anden side: Jeg kan også lade være!

– I første omgang vil jeg sove på det og derefter drøfte fremtiden med min kone … slutter Jørgen Lycik, der var med til at stifte Klubben for F.T. Spaniels og den stambogsførende organisation Dansk Jagthunde Registrering (DJR), som også Retrievernes Jagthundeklub(RJK) samarbejder med.

Jørgen Lycik, var formand for Klubben for F.T. Spaniels i dennes første 10 år ligesom han sad som formand for DJR’s bestyrelse indtil han, som konsekvens af ekskluderingen i Klubben for F.T. Spaniels, måtte trække sig ufrivilligt.

Baggrunden for F.T. Klubbens ekskludering var, at Jørgen Lycik ifølge klubbens bestyrelse havde tilbageholdt materiale i form af dokumenter, som bestyrelsen mener tilhører klubben og ikke dennes tidligere formand.

Klubben for F.T. spaniels nuværende formand Karin Meulengrath har ikke på nuværende tidspunkt en kommentar til rettens afgørelse og vil ikke besvare spørgsmålet om hvorvidt klubben ønsker at anke dommen.

– Vi har bestyrelsesmøde i næste uge og først derefter vil jeg være i stand til at kommentere sagen, slutter Karin Meulengrath.

Afslutningsvis bør det nævnes, at redaktionen først nu har følt sig i stand til at omtale den aktuelle sag, da undertegnede var indkaldt som vidne i sagen.

MS

Del gerne artiklen hvor du ønsker...