Fødevarestyrelsen vil nu åbne op for, at dioxinforurenede danske østersølakslaks kan eksporteres til tredjelande udenfor EU. Danmarks Sportsfiskerforbund sender skarp pro-test til Folketinget og vil kræve et totalt stop for erhvervsfiskeriet efter østersølaks.

Østersølaks, der vejer over 2 kg renset vægt, er så forurenede med dioxin, at de overskrider EU’s grænseværdier. De må derfor kun sælges til de danske middagsborde, hvis alle fedtlag er skåret væk. Østersølaks over 51?2 kg renset vægt må slet ikke sælges som fødevarer – hverken i Danmark eller i resten af EU.

Men nu vil Fødevarestyrelsen med en ny bekendtgørelse åbne op for, at de store dioxinforurenede østersølaks kan eksporteres til tredjelande udenfor EU, hvis disse landes myndigheder ellers accepterer det. Hos Danmarks Sportsfiskerforbund er man chokerede over Fødevarestyrelsens manøvre:

– Det er jo fuldstændig grotesk og dybt uetisk, at de danske fødevaremyndigheder vil åbne op for, at dioxinforurenede laks, der er så sundhedsskadelige, at de ikke må sælges som fødevarer i EU-landene, nu i stedet kan sælges til forbrugere i lande udenfor EU, siger Verner W Hansen, formand for Danmarks Sports-fiskerforbund og fortsætter:
– Snævre hensyn til det bornholmske erhvervsfiskeri efter laks vægter i Fødevarestyrelsen åbenbart meget tungere end hensynet til fødevaresikkerheden for befolkningen i tredjelande og hensynet til en bæredygtig forvaltning af laksebestanden i Østersøen.

Verner W. Hansen finder det endvidere bemærkelsesværdigt, at Fødevarestyrelsen åbenbart vil haste en by bekendtgørelse igennem inden nogen rigtig opdager det. Forslaget til bekendtgørelse er nemlig sendt i høring med en høringsfrist på kun 1 uge
– Hvor er Fødevareministeren henne i denne sag?
spørger han.

Skarp protest
Danmarks Sportsfiskerforbund vil nu sende en skarp protest til Folketingets fødevareudvalg med en opfordring til, at Folketingets partier sætter en stopper for fødevaremyndighedernes uholdbare forvaltning af de dioxinforurenede østersølaks. Sportsfiskerforbundet har igennem flere år krævet et totalt stop for erhvervsfiskeriet efter østersølaks, så længe en meget stor del af laksene alligevel ikke kan anvendes som fødevarer.

– Det er fuldstændigt forrykt med alle de krumspring, som fødevaremyndighederne har lavet i de seneste 5 år for at opretholde et erhvervsfiskeri efter østersølaks, som reelt ikke er bæredygtigt, siger Verner W Hansen og fortsætter:

– Østersølaksen er en meget værdifuld ressource, der samtidig er meget sårbar. Derfor er det meningsløst at fortsætte med et erhvervsfiskeri på dioxinforurenede østersølaks, der er af langt større værdi og betydning for bevarelsen af de unikke østersølaksebestande i de svenske og de finske elve.


Fødevarestyrelsens høringsskrivelse og udkast til bekendtgørelse kan ses her:
www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/dl.aspx?hpid=1392
www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/dl.aspx?hpid=1391


Yderligere info hos

Verner W. Hansen
formand for Danmarks Sportsfiskerforbund
mobil: 30 94 28 97
arbejde: 79 96 66 13
mail:

vwh@sportsfiskerforbundet.dk

Ole Wisler
chefredaktør
mobil: 40 28 78 88
arbejde: 75 82 06 99
mail:

ow@sportsfiskeren.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...