Elefantbestanden i Sydafrika, der er eksploderet fra 8.000 til 20.000 på 14 år, skal reduceres.

Det måtte jo ske. Det kommer derfor ikke bag på nogen med kendskab til de faktiske forhold, at regeringen i Sydafrika nu har besluttet, at landets elefantbestand skal reduceres for at forhindre, at de store pattedyr gennem fourageringen destruerer deres eget livsgrundlag. Elefantbestanden i Sydafrika har ikke været genstand for reduktion siden 1994. I løbet af de 14 år, der er gået siden den seneste reduktion, er bestanden eksploderet fra 8.000 til over 20.000. I Kruger Nationalpark har man derfor i 10 år ventet på grønt lys til en reduktion af den alt for store bestand af elefanter. Danskeren Holger Krogsgaard Jensen, der fra Pretoria driver det velrenommerede firma, Jensen Safaris, vurderer dog ikke, at regeringsbeslutningen vil få nogen som helst betydning i forhold til trofæjagt. Ganske som det var tilfældet ved den sidste reducering af elefantbestanden frem til 1994, forudses, at den forestående reduktion der vil blive indledt i den sydafrikanske vinter i maj, vil ske ved, at hele familieflokke af elefanter bedøves med pile fra helikopter, før de derefter dræbes og slagtes. Ved at benytte denne metode undgås, at tiloversblevne elefanter flakker forvildede omkring. Men hvor velegnet den end er, set fra et forvaltningsmæssigt syn, så ventes det alligevel, at kampagnen vil blive mødt med vilde protester fra internationale naturbeskyttelsesorganisationer. Det ventes desuden, at elefantreduktionen vil ske trinvis. Endvidere ventes det, at der vil gå en rum tid, før der med reduktionen er opnået en god balance i bestanden, der matcher mulighederne for en fremtidig opretholdelse af en livskraftig bestand af elefanter til gunst for biodiversiteten og de tusinder og atter tusinder af turister, som hvert eneste år besøger Sydafrika.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...