Hvis Örebro län i Sverige er stedet, hvor du er med på elgjagt, så kommer du nok til at skulle opsøge nogle andre græsgange i år …

Af Redaktionen

I Örebro län er der i år ingen elgjagt i et 34.000 hektar stort område, hvor der er 41 elglag med omkring 300 jægere, der p.t. huser en elgbestand på omkring otte elge pr. 1.000 hektar. På tilstødende arealer har man nedjusteret kvoten for afskydningen.

Grunden til at elgjagten indstilles er den store prædation fra ulvene i området, der nu er så høj, at det ikke vil være forsvarligt at drive jagt, hvis der fortsat skal være en bestand af elge.

Gennem jagtstoppet håber områdets jægere at kunne opbygge en bestand på tolv elge pr. 1.000 hektar – når man dette mål, så vil der årligt kunne afskydes to elge pr. 1.000 hektar.

Man har i de sidste par år forsøgt sig med at skyde færre kalve, men dette har desværre ikke hjulpet til at få bestanden længere op.

Også råvildtet er ramt

Sveaskog, som er beliggende i området er også gået med til at indstille elgjagten. Ud over at elgbestanden også her er gået ned,, så er bestanden af råvildt sunket betydeligt – en optælling har vist, at der kun står 3 stykker råvildt pr. 1.000 hektar i skoven.

Tidligere var det således, at et ulvekobbel kunne holde til i et område på 100.000 hektar. Men i takt med at antallet af ulve er taget til, så bliver de områder, som de jager i tilsvarende mindre. Dette giver så igen et øget pres på vildtet i de berørte områder.

I Sverige regner man med, at et ulvekobbel årligt alene nedlægger mellem 120 og 140 elge om året. Hertil kommer så også råvildt og mindre dyr.

Kilde: Svensk Jakt

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »