Over en million ål er udsat i søer, åer og ved kysten med det langsigtede formål at øge bestanden af ynglende ål

Tekst og foto: DTU

Den danske forvaltningsplan for ål har som mål at øge antallet af blankål i naturen.

Blankål er det stadie, som ålene når efter 5-15 år, inden de starter vandringen mod Sargassohavet 6.000 km vest for Europa for at gyde.

Et af midlerne i forvaltningsplanen er udsætning af glasål (10-15 cm), og de planlagte åleudsætninger for 2018 er nu gennemført.

I år er der udsat lidt over 1,1 millioner glasål på mange forskellige lokaliteter i Danmark. Udsætningerne foretages af DTU Aqua med hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd og finansieres af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt fisketegnsmidler.

Se her, hvor ålene er udsat i 2018

Den danske forvaltningsplan for ål, som udspringer af EU’s genopretningsplan for ålebestanden, har særligt fokus på at øge produktionen af blankål i ferskvand.

Målet er at øge mængden af blankål i ferskvand til 40 % af det oprindelige niveau. Derfor udsættes der flere ål i ferskvand end i saltvand. I år er 12 % af de små ål udsat i saltvand og 88 % i vandløb og søer.

De ål, der bliver udsat, stammer fra glasålsfiskerier i Sydeuropa.

Formålet med at flytte rundt på ålene er at flytte dem fra et område med stor dødelighed til et område med mindre dødelighed, så flere af dem bliver voksne og kan vandre til Sargassohavet og gyde.

Flere undersøgelser underbygger, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod havet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »