Seks nye fuglebeskyttelsesområder er udpeget i de danske farvande og udpegningen glæder ikke mindst DOF

Af Redaktionen, Kilde DOF.dk

Derfor er der stor tilfredshed i DOF BirdLife over udpegningen, der bliver officiel onsdag den 1. december.

– Det er rigtig dejligt, at vores havfugle nu får den tiltrængte beskyttelse i nogle af de danske havområder, der har størst international betydning.

Det udtaler Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife, som naturligvis glæder sig over det nye tiltag, der inkluderer fuglebeskyttelsesområder i Flensborg Fjord, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet, i det nordvestlige Kattegat, ved Rønne Banke og i Skagerrak.

Et fuglebeskyttelsesområde betyder som udgangspunkt, at myndigheder ikke kan give tilladelse til aktiviteter, der kan skade fuglene, lyder det fra DOF

Hvorvidt de nye udpegninger får betydning for udlæggelse af havmiljøparker i de udpegede områder må tiden vise.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »