Danske jægere kan se en sæson i møde, hvor der stort set ikke er brakmarker tilbage. Langt under en procent af landbrugsjorden er i dag braklagt

Af Redaktionen den 14. august 2009

Næsten al dansk landbrugsjord er efterhånden opdyrket. Andelen af jorden, der ligger brak, er nemlig helt nede på godt to promille, viser tal fra Danmarks Statistik.

Frem til 2007 udgjorde braklægningen op til ni procent af landbrugsarealet og store brakmarker havde store jagtlig værdi og tjente bl.a. som såter under efterårets selskabsjagter.

Hvordan vil det ikke mindst råvildt, når brakmarkerne omlægges?

Men i 2008 blev pligten til at lægge landbrugsjord brak afskaffet. Siden er andelen af braklagte arealer faldet voldsomt.

De arealer, der tidligere var braklagt, bliver i høj grad erstattet af foderafgrøder og græs.

KLIK og læs mere om 
Råvildt

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »