Vildtbiolog Egon Bennetsen har sendt endnu 18 store nordjyske kronhjorte videre til sit omfattende fotoarkiv over markante pladshjorte fra Hjardemål Klit  

Af Egon Bennetsen, Vildtbiolog

BRUNSTHJORTE I HJARDEMÅL KLIT 2018

Jeg har i år dokumenteret 18 pladshjorte. Herved forstås hjorte, som har holdt deres egen rudel af hundyr i brunsten.

Af de viste hjorte skønner jeg, at 1 er gammel (13+), 4 er voksne (8 – 12 år).

Resten er mellemaldrende hjorte 4 – 7 år, fordelt på 6 hjorte, der er 6 -7 år og 7 hjorte, der maksimalt er 5 år.

Fra min bolig, samt på mine ture i området, kan jeg høre hjortebrøl i Hjardemål Pl., Madsbøl pl., Korsø pl., Tømmerby Kjær, Østerild Pl. Vest samt den sydlige del af Lild Pl. Vest.

På baggrund af hvad jeg har set og hørt, vurderer jeg, at der i nævnte område er cirka 30 pladshjorte, hvilket har været nogenlunde konstant i en årrække.

Jeg vil gerne have tilsendt fotos, og oplysning om dato, sted, trofævægt og opbrækket vægt fra nedlagte hjorte med en trofævægt over 5 kg. Ikke kun fra ovenstående område, men gerne fra Fjerritslev i øst til Klitmøller i vest.

Ved at sammenholde de nedlagte hjorte, med de fotograferede, kan det give en indikation af antallet og størrelsen af 5+ hjorte i området.

Det kan måske også afsløre noget om hjortenes vandringer.

Jeg vil om muligt prøve at finde de tilsendte hjorte i mine videooptagelser og gøre indsenderen opmærksom herpå.

På forhånd tak.

Mail: egonbennetsen@hotmail.com

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »