I artiklen ”Tusind bukke”, hvor vi fortalte, at Kim Jensen havde nået det magiske tal, omtalte vi to andre jægere med over 1.000 bukke på samvittigheden. Nu er der dukket een mere op …

Af Redaktionen 2011

I tilknytning til artiklen ”Tusind bukke” skriver Thomas Olsson: ”Angående jeres udmærkede artikel om Kim, som har nedlagt over 1000 råbukke, nævner i også andre jægere, som har opnået dette antal. Jeg er bekendt med at grev Frederik Danneskiold-Samsøe nåede op i omegnen af 1100-1200 bukke. Her på Lolland er det velkendt, at den gamle Greve har skudt det antal bukke”.

Thomas Olsson foreslog derefter, at vi søgte flere oplysninger om grevens jagtliv, men inden vi kunne nå det, skrev han igen:

”Jeg er blevet lidt opslugt af historien, og har derfor ringet lidt rundt. Jeg fik snakket med en af grev Frederiks gamle jagtkammerater og han fortalte mig det præcise antal, som er 1.146 bukke. Cirka 200 af disse hænger på hotel Skovridergaarden i Nakskov, og et tilsvarende antal bukke hænger hos en af grevens sønner. De resterende hænger stadig på Øllingsøe Gods”.

Den bukkejæger, som Thomas Olsson gør opmærksom på er mere præcist kammerherre og hofjægermester Niels Frederik Kjeld Viggo greve Danneskiold-Samsøe (1916-1994), Øllingsøe Gods på Lolland.

Da jeg ringer til den omtalte jagtkammerat, Sven Erik Møller-Hansen, er forbindelsen ret dårlig og jeg må ringe op igen adskillige gange. Sven Erik befinder sig nemlig i sin jagthytte i en skov på Lolland. Til daglig bor han i en lejlighed i Kastrup, men de næste 6 uger er residensen forlagt til skovhytten på Lolland.

Bukkejagten står for døren og den skal nydes i fulde drag.

Sven Erik fortæller, at han jævnligt gik på jagt med grev Frederik og derfor kan berette en del om hans jægerliv i almindelighed og hans 1.146 bukke i særdeleshed:

”Grev Frederiks barndomshjem var Nordfelt på Møn, hvor han skød en del af sine bukke i de unge år. Senere blev han gift og flyttede til godset Øllingsøe på Lolland. Her mødte jeg ham, og da vi begge var lidenskabelige jægere, gik vi på jagt sammen fra tid til anden.”

“Grev Frederiks liv handlede om jagt, og ud over de mange bukke skød han også mange andre vildtarter i både Danmark og udlandet.”

“En del af de nedlagte bukke er fra Sverige, hvor han også skød temmelig mange elge med sin elskede Steyr Mannlicher 6,5×54 med fuldskæfte”.

“Han besøgte også Skotland, Polen og Afrika etc. Jeg husker også, at han fortalte om en kæmpe sortbjørn han skød i Canada, vist i nærheden af Edmonton.”

”Men bukkejagten stod særlig højt hos ham. Jeg vil skyde på, at 30-40 af bukkene var i medaljeklassen”.

“Han skød blandt andet en guldmedaljebuk i 1936. På det tidspunkt var han skovfogedelev i Grib Skov.”

“Bukken blev skudt om efteråret, og da han kom frem til den, havde den kun én stang. Det lykkedes dog Frederik at finde den mistede stang i nærheden og få den limet på”.

”Sven Erik har lejet jagten i Løjet Skov på 18. sæson. Han lejede den af Øllingsøe Gods, umiddelbart efter grevens død. På det tidspunkt kendte han dog Løjet Skov ganske godt, idet han i 1991 skød en parykbuk netop der. “

“Det var mens greven stadig levede og havde givet Sven Erik lov til at skyde en buk i området.”

”Grev Frederik var imponeret oven min parykbuk, for sådan en havde han aldrig selv skudt”, slutter Sven Erik sin beretning om greven med de mange bukke.”

“I artiklen ” Tusind bukke” nævnte jeg de over 2.000 (og ikke over 20.000, jeg beklager fejlen) stykker råvildt som Carl Brehm nedlagde.”

“Det præcise antal stykker råvildt er 2.084, hvilket fremgår af Henning Kørvels artikel: ”En jagtkonges sidste notater i sin jagtjournal”.

Artiklen blev bragt på Netnatur.dk den 28.11.2006. Henning Kørvel analyserer i denne artikel Carl Brehms jagtjournaler. Desværre ved vi stadig ikke, hvor mange af de nedlagte dyr, det der var bukke.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »