Er det acceptabelt, at et HB-medlem sparker til en, som efter et ”sexuelt krænkende overgreb” allerede ligger ned? Det spørgsmål rejser højtstående tillidsmand efter oplevelse i Danmarks Jægerforbund

Af Redaktionen

Hvordan skal og bør et medlem af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse (HB) omtale et offer for sexchikane i Danmarks Jægerforbund?

Det spørgsmål forsøger Steen Larsen, højtstående tillidsmand i Danmarks Jægerforbund (DJ) at få svar på via en skrivelse sendt til DJ-formand Claus Lind Christensen.

Dette erfarer Netnatur.dk lørdag d. 20. april 2019 i forbindelse med opfølgende spørgsmål til et interview med Steen Larsen, der er forfatter til skrivelse, der forholder sig kritisk til Jægerforbundets håndtering af den krænkede i en sag om grov chikane af seksuel karakter.

KLIK og læs også:  Klagesag om håndtering af “sexuelt krænkende overgreb i Danmarks Jægerforbund breder sig på de sociale medier 

Netnatur.dk

Kan du oplyse hvilke spørgsmål, det er, som du gerne vil have belyst af formanden for Danmarks Jægerforbund?

– Det kan jeg meget nemt. I hvert fald sådan helt overordnet set. Jeg vil gerne vide, om det er ok at slå tvivl om andre folks troværdighed på baggrund af rygter, man har hørt ude i byen?

– Og så vil jeg gerne vide, om det er acceptabelt for en HB’er at sparke på en, som ligger ned – altså i det her tilfælde den forurettede i aktuelle sag om sexchikane?

Steen Larsen er vidne til en hændelse med et nu tidligere HB-medlems opførsel under et ledelseskursus i oktober måned 2018.

Et overfald som Steen Larsen tidligere har beskrevet som ”det mest modbydelige ondskabsfulde sexuelt krænkende overgreb jeg har oplevet i mit liv.”

Steen Larsen mener dog, at den allerede forurettede nu skal stå model til endnu et overgreb, selv om hun denne gang ikke selv var til stede, da HB-medlemmets udtalelser fandt sted.

Tilstede var i stedet cirka 20 tillidsmænd og kvinder fra hele landet, da det pågældende HB medlem ifølge Steen Larsen opførte sig på en måde, der førte til, at han nu har rejst spørgsmål om acceptabel opførsel over for DJ-formanden.

Netnatur.dk har forsøgt at få afklaret, hvad det var, der skulle være sagt omkring den krænkede og Steen Larsens person. Men dette vil Steen Larsen ikke ind på i detaljer.

Ifølge en tilstedeværende kredsformand, som vi har været i kontakt med, udtalte det tilstedeværende HB-medlem sig dog ”højst upassende”.

Steen Larsen oplyser dagen efter fællesmødet, at han har forsøgt at få en snak med det aktuelle HB-medlem, men at det ikke er lykkes ham.

– Der er ikke svaret på mit opkald og jeg har ikke modtaget reaktion på mit kald, siger han og fortsætter:

– Jeg modtager dog efterfølgende svar min mail-henvendelse til hhv. Claus Lind Christensen og det pågældende HB-medlem.

– Her oplyser HB-medlemmet, at han under mødet bare ville oplyse forsamlingen om de rygter, der løb om min person.

– Ikke mindst på baggrund af det svar, vil jeg gerne vide, om den slags udtalelser er nødvendige og inden for det som man i Danmarks Jægerforbund vil acceptere fra et medlem af hovedbestyrelsen?

Overfor Netnatur.dk underbygger Steen Larsen alvoren i hele sagen.

– Antydninger om utroskab kan få omfattende konsekvenser over for en række personer og familier, og selv om jeg er ærlig om min gøren og laden, kan den slags rygter føre til stor sorg for en række personer.

– Hvis jeg havde noget at skjule over for mit bagland – hvad jeg altså ikke har – kan den type antydninger i værste fald ende med en skilsmisse. Derfor anser jeg det som meget vigtigt, at vi får præsiceret, hvordan man i hovedbestyrelsen ser på anvendelse af den slags antydninger i en offentlig debat.

Netnatur.dk har kl. 20.53 rettet henvendelse til DJ-formand mhp en kommentar til de fremlagte spørgsmål rejst i denne opdatering.

Svar fra Claus Lind Christensen

Jeg tager ikke stilling til disse spørgsmål, før end jeg har drøftet dette med parterne, ikke ud fra et enkelt partsindlæg.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »