Engflåten har nu spredt sig over hele Tyskland. Flåten, der også er aktiv i vinterperioden, overfører blandt andet den livstruende babiosiose

Af Redaktionen

Sidste år blev arten påvist for første gang i Hannover-regionen, hvorfor det antages, at den nu spredes i nordvestlig retning. 

De tyske myndigheder ønsker at blive klogere på flåternes spredning, hvorfor Dr. Christina Strube, leder af Institut for Parasitologi ved Universitetet for Veterinærmedicin i Hannover, opfordrer borgerne til at indsende engflåter med angivelse af, hvor de blev fundet.

De indsendte flåter blev undersøgt for forskellige patogener. I alt er der indtil nu indsendt næsten 4.000 fåter. 

Resultaterne af Buntzecken-overvågningen

Denne art har med succes slået sig ned i det nordlige og nordvestlige Tyskland og spreder sig fortsat. Der er endda fundet prøver på øen Sylt (Sild, red.). 

Engflåt

Foto: Wikipedia

Engflåten foretrækker, som navnet indikerer, at opholde sig i engarealer eller grønne områder med høj vækst i overgangszoner til skovbevoksninger.

I Danmark er engflåt indtil videre kun konstateret enkelte steder.

LÆS MERE OM ENGFLÅT HER

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »