“Skydning, skydning og skydning” er ikke løsningen på afrikansk svinepest, kan man læse på en officiel hjemmeside for EU’s jagtorganisationer. Dette budskab står i kontrast til Jægerforbundets “Skyd dem” politik

Af Redaktionen

Alle vildsvin i Danmark skal skydes for at minimere risikoen for, at afrikansk svinepest når frem til de danske svinebesætninger.

Det er Danmarks Jægerforbunds vildsvinepolitik.

Læs også: Linda fra Baltikum slog hovedet på sømmet i DJ’s vildsvinepolitik

Men Danmark er ikke det eneste jagtland indenfor EU, der lever, eller forventer at skulle leve med afrikansk svinepest. Og efter meget at dømme er Danmarks Jægerforbunds vildsvinepolitik ikke helt i tråd med de signaler, der udgår fra Fédération des Associations de Chasseurs de L’UE – eller bare FACE, som er en sammenslutning af jagtorganisationer i EU.

Også Danmarks Jægerforbund er medlem af FACE.

Søger man “African Swine Fever” på FACE.eu finder man bl.a. en artikel, hvor det ser ud til, at FACE har en noget mere nuanceret tilgang til problematikken med afrikansk svinepest.

”Risikoen ved vildsvin bør ikke overvurderes og må ikke resultere i overreaktioner i de lande, hvor afrikansk svinepest allerede er blevet registreret eller i de endnu sygdomsfrie lande”

Det kan man læse i artiklen, der bærer overskriften “African Swine Fever: Shooting, shooting, shooting is not the solution

Skydning, skydning og skydning er altså ikke løsningen

… lyder det i den overordnede konklusion, som en medarbejder fra FACE er kommet frem til efter et møde om afrikansk svinepest afviklet i ” The Directorate General for Health and Consumers (SANCO) in the European Commission i 2014.

Her konkluderede kommissionen ifølge FACE’s repræsentant og deltager i mødet desuden, at der ikke er nogen nem vej ud af problemet med afrikansk svinepest.

Denne konklusion står i kontrast til Jægerforbundets vildsvinepolitk, der har valgt at støtte en simpel “skyd dem” politik fulgt op af et grænsehegn, der skal sikre, at Danmark ikke modtager vildsvin fra vores nabo mod syd.

Men hvordan FACE mener, at Danmark bedst mulig kan leve med en meget stor svineproduktion og en meget lille vildsvinebestand, ja det får vi nok aldrig besvaret?

Under en samtale med Ludwig Willnegger fra FACE den 5. april 2018 står det nemlig klart, at FACE ikke ønsker at kommentere på de enkelte medlemslandes beslutninger.

– Ingen lande er 100% sammenlignelige, understreges det indledningsvis, samtidig med, at det påpeges at FACE støtter sig meget op ad EU kommissionen, der hævder, at en reduktion af vildsvinebestanden er nødvendig for at minimere risikoen for spredning af afrikansk svinepest.

Men ingen overordnet løsning kan fikse alle problemer, udtaler Ludwig Willnegger til Netnatur.dk.

FACE vil altså ikke kommentere på de beslutninger, der allerede er truffet i Danmark og virker i det hele taget forsigtig med generaliserede løsninger på problemet med afrikansk svinepest, da hvert medlemsland er forskelligt.

KLIK og læs også: CONTROL OF AFRICAN SWINE FEVER IN THE EU – The key role of hunters

En væsentlig forskel på Danmark og mange andre lande er f.eks., at det faktisk er muligt at udrydde vildsvinene her i landet. Det er næppe muligt i Polen, Tjekkiet, Letland eller andre lande, der allerede er ramt af afrikansk vildsvinepest.

Men hvor andre lande inden for EU arbejder på at reducere bestanden, ser det ud til, at kun Danmark har et erklæret mål om helt at udrydde bestanden af vildsvin

Om dette er en samfundsmæssig klog beslutning af hensyn til landbrug, arbejdspladser og eksportindtægter, er vi ikke i stand til at udtale os om.

Landets beslutningstagere står i en vanskelig problemstilling med naturhensyn og principper på den ene side og national og privat økonomiske hensyn på den modsatte side.

Man kan ikke se bort fra at landets siddende regering har en bred samfundsmæssig opgave at varetage.

En jagtorganisations formål er mere snæver og den må kunne indskrænkes til beskyttelse og fremme af vildt og jægere.

Derfor er også ganske opsigtvækkende, at DJ vendte rundt på en tallerken i forhold til forbundets eget natursyn. Fra tilhænger af vildsvin i Danmark til modstander gik der nemlig kun ganske få dage.

D. 22. december 2017 kan man på forbundet hjemmeside læse, at Jægerforbundet er indkaldt til møde om afrikansk svinepest i miljøministeriet, men også læse at forbundets officielle holdning er en stærk men kontrolleret vildsvinebestand i Danmark.

Kort tid efter jul meddeler forbundet dog, at de nu har valgt at støtte ministerens udryddelsesplan.

Læs også: Hvordan ser EU på planlagt grænsehegn?

Netnatur.dk har ikke kendskab til de drøftelser, der må have udspillet sig mellem Miljøministeriet og Jægerforbundet i forbindelse med udryddelsesplanen. Men der er næppe tvivl om, at ministeren har sat pris på forbundets støtte til planen.

Men om der ligefrem blev sat et prisskilt på forbundets støtte til planen, kan vi ikke udtale os om. Men er det sket, kan det godt se ud til, at DJ-formanden har udskrevet en dækningsløs check.

Stemningen blandt de danske jægere – der skal udrydde vildsvinene – er i hvertfald meget forskelligartet.

En afstemning på de sociale medier, som naturligvis ikke er repræsentativ for den generelle holdning, sender et tydeligt signal om, at jægerne ikke står bag forbundets udryddelseskampagne.

Læs også: Afhandling frifinder vildsvin som spreder af Afrikansk svinepest

Del gerne artiklen hvor du ønsker...