”Har Miljøministeriet ændret holdning til vildsvin i dansk natur?” Det spørgsmål har Netnatur.dk rejst overfor Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen …

Af Redaktionen

Den voldsomme vækst i bestanden af vildsvin syd for landegrænsen har atter pustet liv i debatten om, hvorvidt vildsvinet bør tildeles permanent opholdstilladelse til den danske natur.

LÆS OGSÅ: Vildsvin Boomer i Slevig-Holsten

Spørgsmålet er derfor, om den aktuelle situation i Nordtyskland bør føre til, at vildsvinet opgraderes fra uønsket til accepteret?

LÆS OGSÅ: Vildsvinet – uønsket i Danmark, men i fortsat stigning

Netnatur har derfor forespurgt Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om der, set i lyset af den nye situation i Nordtyskland, er en holdningsændring på vej i regeringspartiet.

c34a3712

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har tidligere talt for mest mulig frihed til de danske jægere. Men hvad mener han om vildsvin i Danmark?

”Vi holder i Danmark løbende øje med udviklingen med fritlevende vildsvin, som kommer op fra Tyskland, men som endnu ikke har bidt sig fast i den danske natur. ”

Det skriver Esben Lunde Larsen den 15. november 2016 i en skrivelse til Netnatur.dk, hvor han også påpeger, at:

”Vildsvineproblematikken er blevet drøftet og undersøgt bl.a. i regi af Vildtforvaltningsrådet. På baggrund af rapporten “Erfaringer med vildsvin i Sverige og Tyskland – set i et dansk perspektiv” af Skov & Landskab på Københavns Universitet konkluderede Vildtforvaltningsrådet på et møde den 23. februar 2010 blandt andet, at et flertal af Rådet ønskede status quo bevaret, hvor fritlevende vildsvin skydes.”

LÆS OGSÅ:

Erfaringer med vildsvin i Sverige og Tyskland – set i et dansk perspektiv af Skov & Landskab på Københavns Universitet

Ministeren argumenterer desuden for, at ”Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening ønskede på baggrund af rapporten forskellige grader af en reintroduktion af vildsvin i Danmark.”

”Vildtforvaltningsrådet bekræftede imidlertid på et møde den 16. september 2011 konklusionen fra 2010.”

Problem undersøgt

Den danske Miljø- og fødevareminister har undersøgt, om der er forhold, som giver anledning til, at regeringen kan ændre syn på vildsvin i den danske natur.

”Jeg har spurgt Fødevarestyrelsen om, hvorvidt dels vacciner mod svinepest, dels lukkede svineproduktioner har medført en ændring i vurderingen af risikoen for smittefarer fra vildsvin”, skriver Miljø- og fødevareministeren.

Ministerens forespørgsel giver dog ikke tilhængerne af vildsvin i den danske natur anledning til at vejre morgenluft.

”Fødevarestyrelsen oplyser, at styrelsen ikke har ændret holdning til vildsvin, idet udfordringen ved at have en vildtlevende vildsvinepopulation er, at bekæmpelsen i tilfælde af svinepest foretages i en sådan population ved vaccination” oplyser ministeren og fortsætter:

”Vaccination skal gennemføres i mindst to år, før landet kan erklæres fri for sygdommen. Derfor vil eksportmarkeder for svinekød være lukket i mindst to år efter svinepestudbrud hos vildtlevende vildsvin.”

Alt i alt er der altså ikke forhold, der får myndighederne til at se anderledes på vildsvinedebatten. Det får Esben Lunde Larsen til at slutte sin skrivelse af med følgende konklusion:

”På baggrund af det ovenstående ser jeg ikke umiddelbart grund til, at vi på nuværende tidspunkt bør se anderledes på vildsvin i den danske natur. ”

LÆS OGSÅ: Mere jagt giver flere vildsvin

Tilbage står alligevel spørgsmålet, om det overhovedet bliver muligt at forhindre en dansk vildsvinebestand, hvis bestanden i det nordtyske fortsætter sin himmelflugt. Det kan kun fremtiden vise.

Konstateres kan det dog, at den “tyske” mårhund helt uden problemer kravlede forbi de danske grænsebomme og nu trods massiv bekæmpelse etablerer sig over det meste af landet.

LÆS OGSÅ: Indsats mod mårhund fortsætter 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »