Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet ikke at genopstille til Folketingsvalget og fratræder sin ministerpost

 – Jeg har besluttet ikke at genopstille til Folketinget ved næste folketingsvalg.

– Jeg har derfor meddelt statsministeren, at jeg stiller min ministerpost til rådighed, så statsministeren kan sætte det hold, som skal føre Venstre – og regeringen – til sejr ved næste folketingsvalg.

Esben Lunde Larsen udtræder derfor nu af regeringen og fortsætter som medlem af Folketinget frem til næste valg.

– Jeg vil gerne sende en varm tak til statsministeren og mine kollegaer i regeringen samt ordførere og MF’ere for det tillidsfulde samarbejde. Det har været et enormt privilegium, og jeg har sat stor pris på det, siger Esben Lunde Larsen.

– I de forløbne tre år har jeg som først uddannelses- og forskningsminister og senest miljø- og fødevareminister været med til at gennemføre mange liberale mærkesager, og jeg har arbejdet med sektorer, erhverv og dagsordener, som jeg betragter som de vigtigste i Danmark.

 – Også en varm og hjertelig tak til mit fantastiske Venstre-bagland i Ringkøbing-Skjern Kredsen og de tusindvis af vælgere, som ved fire valg i træk har vist mig deres tillid og stemt personligt på mig. Der er næsten ikke noget større i det politiske liv, end når man mærker den hjertelige opbakning og varme, som mit V-bagland og mine vælgere har vist mig, uanset hvor jeg er kommet i Midt- og Vestjylland. Det samme gælder naturligvis min familie, som jeg altid har haft i ryggen.

 – Endelig også en stor tak til mine medarbejdere i Miljø- og Fødevareministeriet. Jeg har den allerdybeste respekt for jeres kvaliteter, faglighed, gode humør og arbejdsindsats. Vi har gennemført en lang række sager sammen, og jeg har nydt min tid som kollega og samarbejdspartner med jer særdeles meget. Jeg vil savne hverdagen og de mange ting, vi har delt med hinanden.

%d bloggers like this: