Løver, elefanter og andre dyr, som skader vildtforvaltningen og lokalbefolkningen i Sydafrika bliver skudt. Det samme bør man gøre med danske ulve. Det påpeger Kasper T. Andersen, der hævder, at ulve ikke kan jage naturligt i Danmark

Af Kasper T. Andersen

Det er da fantastisk at ulveelskerne kan blive ved med at svælge sig i egen uvidenhed.

Der er såmænd ikke nogen der frygter, at ulven skal angribe mennesker, men hvad er det lige den gavner?

Den gør stor skade på danske dyrehold, der hvor den er et problem. Den er til kæmpe gene, irritation og den skaber angst og utryghed, der hvor den er!

Danmark er ikke Yellowstone Nationalpark

Der findes masser af nye arter i dette land, som vi bekæmper med grænsehegn, droner og gift i stride strømme. Vi har kommunalt ansatte rottefængere, muldvarpbekæmpere og højt betalte dræbersneglsbekæmpere til dyre skattekroner.

Ulve kan ikke jage naturligt i vores land. Det hævder Kasper T. Andersen, der påpeger, at dele af ulvedebatten tager udgangspunkt i en utidsvarende,  fejlopfattet og romantiseret forståelse af virkeligheden. Han mener man med fordel kan se på hvordan f.eks. Sydafrika takler problemer med vilde dyr, der skaber problemer for lokalbefolkningen og vildtforvaltningen

Vi skal nedkæmpe, vildsvin, flodkrebs, mårhunde, muntjac, nilgæs, mandarinænder, bjørneklo, flyvehavre og hybenbuske for blot at nævne nogle få udefra kommende såkaldte invasive arter.

Men ulven er tilsendt os som en gave, vi skal passe på efter den har været ude af landet 200 år, hvor Steen Stensen Blicher sidst skrev om den ved Tjele ved Viborg.

Siden er befolkningstallet fordoblet adskillige gange.

Ingen har glæde af ulven

Landet er infrastrukturelt ændret til ukendelighed for ulven, hvorfor de få “indførte” individer, der findes her tvinges til at færdes tæt på byer, landsbyer, jernbaner, motorveje, landejendomme, minkfarme, fåre- og hestehold.

Ulven kan ikke jage naturligt i vores land som i Yellowstone Nationalpark i Rocky Mountain, eller i de store skove i Østeuropa, Norge, Sverige eller i Tyskland eller i andre lande med kæmpestore naturreservater.

Ulven er nataktiv, ingen ser den, ingen oplever den, ingen har glæde af den – men mange synes den er en gevinst for flora og fauna.

Fantastisk i et land som ellers har berøringsangst for alt, hvad der kommer udefra.

Vi opsætter fælder og sakse for mus, udlægger rottegift sætter fælder for husmuren så snart disse kommer for tæt på vores højisolerede parcelhuse og for en stund pisser lidt i isoleringen på loftet.

Pyt med de vestjyske fåreavlere

Vi, der bor i parcelhuse og bekæmper dræbersnegle med alt fra ulovligt indkøbt gift til glasskår, strøm, øl og saltkar, kan ikke forholde os til virkeligheden. Vi synes, at det er “pyt”, når en vestjysk fåreavler, der har mistet mere end 50 dyr klager over han ikke må og kan tage til genmæle.

Mågerne skriger i byerne, duerne skider på kirkernes tage. Der engageres teams af skarpskytter fra lokale jagtforeninger til bekæmpelse af rågekolonier – drab på drab af pattedyr og fugle, som vi naturmennesker i de velisolerede parcelhuse ikke bryder os om, at der er for mange af.

Alt imens afmærker vi vandrestier med gule, røde og blå mærker på træerne i vores skove. Vi anlægger kilometervis af mountainbike- og ridestier for at skabe rigtige “biotoper” for bymennesker i weekenderne.

Lad os få indført nogle reguleringsbestemmelser, så de der har et ulveproblem aktivt kan løse det problem som ulven giver dem.

Ta` Jer nu sammen!

Deres stakkels husdyr jages i nattens mulm og mørke, som de svageste dyr på den afrikanske savanne jages af en flok blodtørstige vildhunde eller hyæner.

Ta` Jer nu sammen, det er jo ikke en berigelse af vores natur, I har andet ud af end at have en utidsvarende fejlopfattet og romantiseret mening med manglende forståelse af virkeligheden.

Har man problemer med ikke tilpassede løver, elefanter, næsehorn, bøfler, flodheste, krokodiller, hyæner, bavianer eller andre dyr, som ikke passer ind eller som gør skade for vildtforvaltningen, lokalbefolkningen, bønderne i eksempelvis Sydafrika … ja, så skyder man dem da.

Læserbreve, som ønskes optaget på Netnatur.dk, kan sendes til info@netnatur.dk

%d bloggers like this: