Ingen indberetning af nedlagt vildt, intet jagttegn. Nyt jagttegn udstedes først efter indberetning af vildtudbytte og det har ført til en markant stigning i antallet af indberetninger …

Af DCE

I al den tid, hvor der har været en landsdækkende Vildtudbyttestatistik, dvs. siden 1941, har jægerne været lovmæssigt forpligtede til at indberette det vildt, som de personligt har nedlagt.
Indberetningsprocenten har svinget meget gennem tiden, men de seneste 10-15 år har den oftest ligget mellem 60 og 70, dvs. der har manglet indberetning fra omkring hver tredje jæger.

Der har hidtil ikke været nogen form for konsekvens ved at undlade at indberette. Det er nu blevet ændret, idet en jæger fra og med 2015 først kan forny sit jagttegn, når han/hun har indberettet vildtudbytte.

Netop denne regel har været ønsket og anbefalet af såvel Vildtforvaltningsrådet, herunder jægernes repræsentant, som Naturstyrelsen og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Indførelsen af sanktionen krævede en ændring i Lov om jagt og vildtforvaltning; ændringen trådte i kraft 1. januar 2015.

I jagtsæsonen 2014/15 var der 177.833 jagttegnsløsere. Medio juni 2015 havde 162.742 indberettet vildtudbytte, svarende til 91,5 %. Det må betragtes som et tigerspring i forhold til indberetningsprocenten i sæsonen 2013/14, som var helt nede på 61,6.

Antallet af jagttegnsløsere i 2014/15 var det højeste i de 75 år, hvor der har været en national vildtudbyttestatistik, og indberetningsprocenten er den højeste siden midten af 1980’erne.

Det forventes endda, at indberetningsprocenten vil stige yderligere, idet nogle jægere lovligt kan vente med at indløse jagttegn – og dermed indberette vildtudbytte – indtil de skal på jagt. Det gælder jægere, som ikke har våbentilladelse, ikke ligger inde med ammunition til haglgevær eller ikke af andre årsager er forpligtet til at have et gyldigt jagttegn til hver en tid.

De fleste af de resterende indberetninger forventes at komme ind i forbindelse med jagttegnsfornyelser forud for de store jagtpremieredatoer 1. september og 1. oktober.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »