EU sidestiller ikke længer jagt med minedrift og denne beslutning kan få afgørende betydning for jagt i en lang række særligt beskyttede naturområder

Af Redaktionen

I følge EU er jagt havnet på en “sort liste” over, hvad Europa-Kommissionen ville tillade i naturområder med særlige krav til beskyttelse.

Dette fik mange jægere til at frygte, at vigtige jagtrettigheder vil forsvinder fra disse områder fordi EU sidestiller jag med minedrift.

Men meget tyder på, at jægerne på dette område kan ånde lettet op.

– Efter massiv kritik fra både jagtmiljøet og en række medlemsstater har EU-Kommissionen valgt at fjerne det negative stempel for jagt og fiskeri i de strengt beskyttede områder.

Det oplyser formand Peter Eriksson fra det svenske jægerforbund i følge norske Jeger.

Dermed kan forbundet sætte en fjer i hatten, da den har en stor aktie i udfaldet. De svenske jægere har nemlig været blandt de første, der talte imod forslaget.

Det svenske jægerforbund har dog ikke trukket “sejren” hjem alene. Modstanden mod EU’s opfattelse af jagt har været koordineret med FACE.

Alligevel er der ingen tvivl om, at forbundet vil bruge situationen under sin markedsføring af egen eksistensberettigelse.

– Dette er en vigtig sejr, da vi var de første til at reagere på forslaget, lyder det således fra det svenske jægerforbund.

Den hurtige og markante svenske modstand var da også årsag til, at ringene bredte sig til andre lande. Og til at Netnatur.dk i november 2020 kunne bringe bevistheden om EU’s “sorte liste” ind i den danske jagt- og naturdebat.

LÆS OGSÅ: EU VARSLER VOLDSOM INDSKRÆNKNINGER I JAGTRETTEN

Efterfølgende har debaatten om jagt og fiskeri i beskyttede naturområder været en politisk varm kartoffel. Bl.a. har der været rejst spørgsmål om kommisionens råderet over f.eks. danske jagt- og fiskerettigheder.

LÆS OGSÅ: METTE GJERSKOV MANER TIL RO I JAGTMILJØET

Som modargument mod jagtstoppet har det svenske jægerforbund påpeget, at jagt bidrager til indfrielse af beskyttelsesmålene – eller endda bidrager positivt til biodiversiteten.

LÆS OGSÅ denne ældre erkendelse fra den danske jagtdebat.

EJENDOMME MED FASANJAGT ØGER NATURINDHOLDET

Hvordan det hele slutter, vides endnu ikke, men Europa-Kommissionen vil nu se på, hvordan menneskelig aktivitet i strengt beskyttede områder skal organiseres på baggrund af hvert områdes specifikke bevaringsbehov.

Jagt sidestilles ikke længere med minedrift i beskyttede naturområder og Kommissionen anerkender, at forvaltning af f.eks. hjortevildt og invasive arter bør være tilladt

Kommissionens kovending kommer på et tidspunkt, hvor Europa-Parlamentet i går stemte for en rapport om EU’s strategi for biologisk mangfoldighed i 2030.

Den 21. juni vil medlemsstaterne og Europa-Kommissionen blive enige om den endelige tekst om strengt beskyttede områder under et møde i EU-ekspertgruppen for fugle, arter og levesteder (NADEG).

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »