Aprilsnar: EU skærper opmærksomheden mod jagt i vildtets yngletid og det kan få konsekvenser for undtagelserne, som f.eks. den den danske forårsjagt på råbukke. EU mener bukkejagten i f.eks. Danmark bør følge den svenske model, hvor handyrene først jages efter brunsten

Af Redaktionen

Ifølge en redegørelse fra EU vil man nu indlede en undersøgelse, som skal se nærmere på jagttiderne i de medlemslande, som ikke følger EU’s principielle anbefalinger. Årsagen er, at EU ikke tillader jagt i dyrenes yngletid. Derfor vil EU se mere kritisk på de enkelte medlemlandes undtagelser fra de generelle principper. F.eks. vil man se nærmere på den danske forårsjagt på råbuk samt ikke mindst brunstjagten på de store hjortevildarter som kronhjort, dåhjort og sikahjort etc. Nævnte arter må (endnu) nedlægges i arternes brunsttid, som EU definerer som arternes yngletid.

Den finske kommissionsformanden Erste Ranslirpa vil afvente undersøgelsesresultaterne, men oplyser, at man allerede nu arbejder hen mod at bukkejagten og hjortejagten rettes ind efter de svenske jagttider, hvor jagten først indledes efter dyrenes brunsttid.

– Det er uetisk at jage handyrene i den periode på året, hvor de kun tænker på én ting, mener Erste Ranslirpa.

Flere europæiske jagtorganisationer har allerede markeret sig overfor den finske kommisær Erste Ranslirpa, der har en fortid i anti-jagtbevægelsen “Stop blodsporten”.

– Erste Ranslirpa aner ikke noget som helst om jagt og uanset hvad EU mener om det ene og det andet, får det ingen betydning for os, lyder det i en officiel udmelding fra den polske jagtorganisation Sudifgopuf, som hævder, at jagttider er internt anliggende, som ikke vedrører den europæsik føderation.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »