Nye grænser for Natura 2000-områderne er netop sendt til EU-godkendelse. Værdifuld natur tilføjes, mens marker og bebyggelse udtages

Af Miljøstyrelsen Foto: Robin Grønborg Sand

Yngleområder for fugle ved Skagen, bøgeskove ved Silkeborg og i Sønderjylland og store skovarealer i Nordsjælland.

Det er bare nogle af ca. 31.000 hektar værdifuld natur, der nu står til at få Natura 2000-beskyttelse. Samtidig udtages ca. 30.000 hektar, der ikke er værdifuld natur. De nye grænser for Danmarks Natura 2000-områder er i går sendt til godkendelse hos EU-Kommissionen.

En del af de nuværende Natura 2000 områder består af  intensivt dyrket landbrugsjord og bebyggelse i stedet for værdifuld natur. Derfor er det besluttet at justere grænserne og som en del af justeringen har regeringen og Dansk Folkeparti samtidig udpeget ca. 31.000 hektar ny værdifuld natur til Natura 2000-områder. Foto: Robin Grønborg Sand

– I hele Danmark vil der blive beskyttet mere værdifuld natur, og det er en vigtig prioritet for mig. Jeg er glad for, at man i dag kan se resultatet af den ambition, vi meldte ud før sommerferien, på et landkort. Det bliver en kæmpe gevinst for naturen i Danmark, at vi nu får beskyttet mere af den værdifulde natur. Samtidig får vi ryddet op i den tidligere grænseføring, så områder med blandt andet kornmarker, gylletanke og havnemoler ikke længere kaldes Natura 2000. For vi skal selvfølgelig ikke kalde noget natur, der ikke er det, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Større end Langeland

30.000 hektar er det samme som 300 km2 og svarer til et område, der er lidt større end Langeland. Det er den største enkeltudpegning af ny Natura 2000-natur på land, siden områderne blev godkendt af EU-Kommissionen i 2004.

Det glæder Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen.

– Mange bønder har ikke kunnet dyrke jorden på samme vilkår som deres kollegaer og har haft en masse bureaukratisk bøvl, fordi deres jord har haft et Natura 2000-mærkat. Selvom de aldrig skulle have haft det til at begynde med. Det er dejligt, at vi får ryddet op og i stedet beskytter nogle områder, som faktisk er værd at beskytte.

De nye udpegninger fremgår af en bekendtgørelse, der netop er udstedt. Indtil de nye grænser er endeligt godkendt af EU-Kommissionen, beskyttes både de nye og de gamle habitatområder. For fuglebeskyttelsesområder træder ændringerne i kraft med det samme.

Fakta: Justering af Natura 2000-grænser

  • Siden områderne først blev etableret i Danmark i 1990’erne, har man ikke set på, om stregerne var trukket rigtigt i Natura 2000-områderne.
  • Derfor blev det som en del af Naturpakken fra 2016 besluttet at give Natura 2000-områderne et gennemsyn.
  • Det viser, at en del af områderne blandt andet er intensivt dyrket landbrugsjord og bebyggelse i stedet for værdifuld natur. Derfor blev det besluttet at justere grænserne.
  • Som en del af justeringen har regeringen og Dansk Folkeparti samtidig udpeget ca. 31.000 hektar ny værdifuld natur til Natura 2000-områder.
  • Læs mere og se de opdaterede Natura 2000-grænser

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »