EU´s højesteret fastslår, at licensjagt på ulv kan være tilladt, men hvorvidt afgørelsen får indflydelse på den nuværende danske ulvebestand, er der forskellige udlægninger af 

Af Redaktionen 

EU’s højesteret har d. 10. oktober 2019 medgivet, at licenstyret jagt på ulv kan være tilladt. Afgørelsen gælder også andre store rovdyr indenfor EU, som f.eks. bjørn.

Dermed er udmeldingen i tråd med de udtalelser, som EU’s generaladvokat tidligere har fremsat. 

 

UlvejagtEU domstolens afgørelse sætter måske punktum i en lang række sager i både Sverige og Finland, der på trods af forskellige tolkninger af EU reglerne har tilladt licensjagt på ulve. Den svenske licensstyrede ulveforvaltning har eksisteret siden 2010.

 

Baggrunden til generaladvokatens udtalelse og nu EU’s afgørelse bunder i en række spørgsmål, som er rejst af Finlands Højesteret.

Finland ønskede afklaret om man kan fravige bestemmelser for licensstyret jagt på ulv i henhold til artikel 16.1.e i EU’s habitatdirektiv.

Også i Danmark har afgørelsen udløst en udtalelser og tilsyneladende forskeliige fortolkninger. 

Danmarks Jægerforbund mener ikke afgørelsen får betydning for den danske ulvebestand, som den er i dag. Derimod mener forbundet at afgørelsen kan få betydning for EU’s gennerelle forvaltning af ulv. 

Erik Poulsen, redaktør af facebooksiden ‘Her er ulven i Danmark’ og EU-ambassadør for Venstre i Midt- og Vestjylland, ser ud til at tolke situationen  anderledes. 
 
I tilsendte pressemeddelse giver han udtryk for at han ser EU-Domstolens afgørelse som en hjælpende hånd til dem, der oplever ulven som et problem, da domstolen fastslår, at regulering af ulve kan være lovlig, selv om ulven som sådan er fredet.
 
” Den klokkeklare afgørelse fra EU-Domstolen betyder, at miljøministeren ikke behøver at have juridiske betænkeligheder i forhold til de ulve, der alt for længe har udvist problematisk adfærd overfor husdyr i Jylland “
 
Sådan lyder budskabet i den fremsendte pressemeddelelse til Netnatur.dk, hvor Erik Poulsen også sender en opfordring til den endnu nye minister på området: 
 
” Sæt straks den nødvendige bortregulering af problemulve i gang i både Nord- og Vestjylland, så naturpleje, økologi og husdyrhold ikke opgives i de berørte områder.
 
 
 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »