Mandag eftermiddag 16. marts 2009 ved en reception på L’Hôtel de Roquelaure i Paris vil den franske miljøminister fremlægge ”EU Vejledning til bærbar jagt på fuglevildt”.

Ordlyden af vejledningen er på nuværende tidspunkt redaktionen ukendt, men kan imødeses med spænding, da den bliver fremlagt næsten på 30 årsdagen for EU’s første lov/direktiv om jagt, der netop omhandlende jagt på fugle.

Niels Kanstrup fra Dansk Jagtakademi siger til Netnatur.dk:

– Den pågældende vejledning i bæredygtig jagt er et instrument, som skal sikre at fuglejagt i Europa udvikler sig i den rigtige retning. – Hvor de store direktiver mest giver rammerne for lovgivningen, så er vejledningen en slags cirkulære, der giver flere detaljer for blandt anden fastsættelse af jagttider og minimering af forstyrrelse fra jagt.

Vejledningen er i høj grad et produkt af samarbejde mellem fuglebeskytterne og jægerne på europæisk niveau, idet Birdlife og FACE har bistået processen med udarbejdelsen af vejledningen. Dette er i høj grad inspireret af de danske strategier fra 1990’erne, hvor fuglefolk og jægerne arbejdede sammen. Så vi kan godt rose os af, at det danske samarbejde fra den gang har givet grobund for det internationale samarbejde. Ligeså ulykkeligt er det, at nutiden er præget af spild og populism, siger Niels Kanstrup og fortsætter. – Vejledningen er tænkt som et redskab til de enkelte regeringer, der omsætter EU-lovgivningen.

Dermed har den også stor betydning for jagt i Danmark, hvor jagttiderne netop nu er til forhandling. EU forbyder jagt i fuglenes yngletid og under forårstrækket. Ligeledes skal arter, der har dårlig bevaringsstatus beskyttes, og her kan der være enkelte af de danske arter, der er i klemme. F.eks. er det næppe i overensstemmelse med EU’s regler at opretholde jagt på agerhøne i en række landsdele, hvor arten er tæt på at være uddød, slutter den danske biolog.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...