EU skal nu give landbruget fuld erstatning for ulveangreb og desuden kompensere for alle de udgifter, der er forbundet med at beskytte landbrugets husdyr mod ulve

Af Redaktionen

Det har ikke været uden omkostninger at drive landbrug i områder med stigende bestande at store kødædende rovdyr som los, bjørn og ulv. Det har mange europæiske landbrug erfaret i takt med at navnlig ulvebestanden er steget.

Desværre har det ikke altid været lige let for de berørte husdyrbrug at modtage erstatning fra nogle medlemslande, når ulve har gjort det vanskeligere at opretholde en bæredygtig indtægt.

Denne situation har EU reageret på og fremover bliver det EU, der skal betale, når landbruget oplever angreb på deres husdyr.

Det oplyser BBC, der også skriver, at f.eks. afværgeforanstaltninger som elektriske hegn og udgifter til vagthunde vil blive kompenseret. Det samme gælder de udgifter, som landbruget har i forbindelse med behandling af f.eks.  dyr, der er skambidt under rovdyrangreb.

Overalt i Europa, hvor ulve har angrebet husdyr, har det medført pres på regeringerne for at tillade nedskydning af såkaldte problemulve. Som argument har det også været fremført, at ulve kan være farlige for f.eks. børn. Det synspunkt har dog ikke medhold i statistikken eller blandt de eksperter, der arbejder med ulve. Til gengæld er landbruget nu blevet hørt og tilgodeset. Fremover vil det i følge BBC’s oplysninger ikke være den enkelte landmands tab af indkomst, der afgør, hvordan ulve skal forvaltes. EU vil betale for alle de udgifter, der er forbundet med at leve med ulve.

Formålet med det nye EU-tiltag er at bremse den ulovlige nedskydning, der foregår i flere lande, hvor landbruget forsøger at beskytte deres husdyr mod angreb fra især ulve.

Alene i Frankrig er der i følge BBC i 2016 dræbt omkring 10.000 får af ulve. De mange angreb udløste erstatning fra den franske stat på 3.2 millioner Euro.

EU modtager ros fra dyreværnsorganisationer, der håber, at det nye tiltag kan forhindre hvad der er omtalt som forebyggende foranstaltninger. Tiltag som hævdes at praktiseres i nogle lande. Og især i de lande, hvor de statslige myndigheder har været for langsomme til at udbetale erstatning til de berørte landmænd.

Med det nye tiltag vil det fremover være EU, der varetager de udgifter, som landbruget har med at leve i områder med bestande af fredede rovdyr som f.eks. los, bjørn og ulv.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »