Vildsvin er ikke årsag til spredning af afrikansk svinepest. Det er mennesker. Det hævder den internationale jagtorganisation FACE under møde i Bruxelles, hvor der også blev argumenteret for et mere artsrigt landbrug og en mindre bestand af ulve

Af Redaktionen

Der er behov for en pragmatisk tilgang til forvaltning af Europas ulvebestand. Det slog den internationale jagtorganisation FACE fast under et møde med EU-kommissær Violeta Bulc i Bruxelles, den 17. december 2018.

Ludwig Willnegger, generalsekretær i FACE, påpegede derfor at der er behov for at ændre ulvens beskyttelsesstatus, da dette anses som yderst vigtige, på grund af den hastigt voksende bestand og deraf følgende spredning af ulve i Europa.

– Den voksende bestand af ulve medfører uacceptable problemer for jægere, landmænd og husdyropdrættere

påpegede han overfor kommisæren.

Desuden var bekæmpelse af Afrikansk Svinepest et nøgleord under mødet, da FACE hævder,

– at det ikke er vildsvinene, der udgør den største trussel mod spreding af afrikansk svinepest. Det er mennesker.

For at reducere risikoen for, at afrikansk svinepest breder sig til nye områder og nye lande, mener FACE, at man før sætte ind med kampagner på de steder, hvor risikoen for spredning er størst.

FACE påpeger derfor, at man f.eks., bør satse på indhegning af tankstationer,

Årsagen til forslaget om at hegne tankstationerne ind, bunder efter meget at dømme i, at henkastet madaffald fra smittede produkter kan spredes til vildsvinebestande.

Dermed kan de mange tankstationer langs Europas vejnet komme til at virke som en katalysator for spredningen af den smitsomme svinepest.

Endelig påpegede FACE, at jægernes rolle i bekæmpelse af afrikansk svinepest er afgørende, da jægerne f.eks. kan hjælpe med at nedbringe bestandene og dermed minimere risikoen for, at vildsvin fra smittede områder kommer i kontakt med vildsvin og tamsvin fra ikke smittede områder.

Desuden har jægere brug for moderne og sofistikeret udstyr, som f.eks. night vision og lyddæmpere for effektivt at reducere vildsvinebestande rundt omkring i Europa

Også dette påpegede talsmanden for FACE.

FACE fremlægger jæger synspunkter i Bruxelles

Den internationale jagtorganisation FACE har overfor EU fremlagt holdninger til ulv. landbrug og bekæmpelse af afrikansk svinepest.

Under mødet fremlagde FACE desuden sit syn på EU’s landbrugspolitik.

Angela Popovic, FACE Public Affairs Manager, understegede på vegne af organisationen stærke bekymringer vedrørende den fælles landbrugspolitik efter 2020. Her med FACE mener at

EU’s landbrugspolitik bør omfatte robuste mål for natur- og biodiversitet. Målene kan indfries ved at belønne landmænd for at skabe mere artsrige tiltag i fødevareproduktionen.

Desuden bør der indføres obligatoriske foranstaltninger, der f.eks. fremmer områder, som skabe bedre vilkår for f.eks. fugle i landbrugsområderne.

Endelig påpegede FACE under mødet, at de ser med stor alvor på det dramatiske fald i antallet af jagtbare såvel som ikke jagtbare arter i f.eks. det dyrkede landskab.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »