– Det er på tide, at EU-miljøkommissær Karmenu Vella lever op til egne ord og tillader national forvaltning af ulve, lyder budskabet fra den internationale jagtorganisation FACE

Af Redaktionen

En vellykket sameksistens med ulve skal baseres på lokale løsninger og i praksis skal man anerkende medlemsstaternes ret til at forvalte deres ulvebestande.

Det skulle EU-miljøkommissær Karmenu Vella tidligere have udtalt, men ifølge FACE, er der for langt mellem ord og handling. FACE efterlyser nemlig også en mere pragmatisk forvaltning af ulve i de enkelte medlemslande.

– Antallet og koncentrationen af ​​ulve er i nogle regioner i Tyskland og i de nordiske lande (Sverige og Finland red.) så høj, at det resulterer i dræbte hunde og  økonomiske tab for landmænd, oplyser Svensk Jakt med udgangspunkt i skrivelse, der er udgået fra FACE (Fédération des Associations de Chasseurs de L’UE)

FACE hævder nemlig, at en sund og langsigtet forvaltning af ulve skal tage afsæt i en politisk og faglig national forvaltning.

– Mistet accept blandt folk på landet er den største trussel mod ulvenes tilbagevenden til områder, hvor de ikke har levet i årtier eller århundreder”

lyder det fra FACE, der mener, at mange politikere løber fra deres ansvar ved at sende ulvespørgsmålet videre til Bruxelles.

– Når regeringer benægte deres ansvar ved at pege på Bruxelles og EU, underminerer de nødvendige lokale løsninger. I stedet for at fokusere på detaljerne, bør Kommissionen fokusere på at finde løsninger til potentielle konflikter med andre EU-retsakter, såsom konflikten mellem bidrag til beskyttelse og artikel 107 i TEUF.

Desuden påpeger FACE vigtigheden i, at Kommissionen fremmer en hurtig gennemgang af bevaringsstatus for Europas arter og vurderer om en mere fleksibel og pragmatisk forvaltning kan være nødvendig.

– Det er en klar juridisk forpligtelse i henhold til direktivet at gøre dette, lyder det fra den internationale jagtorganisation FACE.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »