Jægere på de sociale medier raser. Lige indtil det sidste håbede mange af landets kronvildtjægere på, at Jægerforbundet ville trække sin støtte til planen fra Den Nationale Hjortevildtgruppe…

Af Redaktionen

”Claus Lind og Lars Jensen har holdt alle danske jægere total for nar i de sidste måneder”

”Hvordan vælter vi DJ uden og melde os ud”

”Nu er det måske på tide vi opretter en Facebook gruppe for udmeldelse af DJ. Det ser ud til det bliver nødvendigt at trække financieringen væk under dem.”

Ovenstående citater er blot nogle af de frustrerede udmeldinger, der kan læses på de social medier dagen derpå. Altså dagen efter, at Jægerforbundets hjemmeside kundgjorde, at hjorteplanen nu var afleveret til Vildtforvaltningsrådet.

Indtil det sidste havde mange håbet på, at Danmarks Jægerforbund ville trække støtten til den plan, som de selv har været med til at udarbejde.

Læs også:

Hjorteplan godkendt

Jægerforbundet herunder formanden Claus Lind Christensen og den tidligere formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe Lars Jensen har dog ikke reageret på de fremførte kritikpunkter, selv om de er tagget på flere af de vrede opslag og dermed er informeret om de fremførte påstande.

De voldsomme reaktioner bunder efter meget at dømme i, at den fremførte plan hviler på et alt for løst og ikke dokumenteret eller sandsynliggjort grundlag.

Der er ikke fremlagt et budget, der viser, at planen vil bringe Vildtforvaltningsrådets forskellige målsætninger sikkert i havn.

Den plan skal først udarbejdes nu – altså efter at det fastlåste forslag er fremført.

Det har efter meget at dømme ikke virket formildende på debattørerne, at Jægerforbundet har udtrykt sig forbeholdene over for det juridiske aspekt i planen. Ej heller har det dæmpet gemytterne, at forbundet nu vil have tid til at undersøge planens holdbarhed.

Flere debattører giver udtryk for, at forbundet taler med to tunger. Dette er naturligvis en påstand, men det er unægtelig vanskeligt at sige adaptiv vildtforvaltning i en sætning uden samtidig at sige kvoter og arealbegrænsning i den næste.

De to ting må hænge sammen, når der skal indføres adaptiv vildtforvaltning i relation til kronvildt.

Jægerforbundet har dermed stadig til gode at vise, hvordan de, hvis de alene skulle bestemme, kan gennemføre adaptiv vildtforvaltning uden samtidig at indføre kvoter og arealbegrænsninger.

Både i den forkastede plan 1 og i den nu fremsendte plan 2 indgår der da også arealbegræsning og kvotelignende forslag.

Og arealbegrænsning og kvotelignende tilstande er to af de væsentlige ankepunkter i den kritik, der nu i måneder har buldret på de sociale medier med stadig stigende intensitet.

Da Netnatur.dk første gang skrev om planerne i Den Nationale Hjortevildgruppe, var der ikke mange der viste, hvad der blev arbejdet på. Artiklen blev en øjenåbner og på Netnaturs blev artikelen delt 1300 gange.

Læs også:

Arealbegrænsninger på vej i ny hjortevildtsforvaltning

Dengang var der godt to hundrede jægere i Facebookgruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark, som i lang tid havde skreget på information fra Den Nationale Hjortevildgruppe. I dag nærmer gruppen sig 1200 mere eller mindre aktive medlemmer.

En ganske stor procentdel af de jægere, der rent faktisk nedlægger kronvildt har således organiseret sig i gruppen, hvor alle uanset holdninger byder ind til den igangværende diskussion om fremtidens vildtforvaltning.

Der er næppe tvivl om, at debatten i gruppen først og fremmest er blevet anset som et anliggende for kronvildtjægere. Langt flere har dog udvist interesse for det mere principielle i hjorteplanen, som udspringer af forbundets ønske om overgang til adaptiv vildtforvaltning.

Nogle af de mest populære hjortedebat-artikler på Netnatur.dk nærmer sig efterhånden 10.000 aktive læsninger. Og så mange web-aktive jægere er der næppe, som driver kronvildtjagt i Danmark.

Læs også:

Hjortedebat på Netnatur.dk

På Hjortevildtforvaltning i Danmark er det dog ikke alle, der er i opposition til forbundets støtte til hjorteplanen.

Bland de mange indslag kan f.eks. læses følgende bemærkninger til de fremførte trusler om den kollektive udmeldelseskampagne.

” Hvis der virkelig ikke skal mere til før I melder Jer ud af det eneste forbund, der taler jægeres sag i Danmark og Europa, så pas lige på. I får døren i nakken når I smækker den efter Jer. Og lad så lige være at komme krybende tilbage, når I indser det nok var bedre at blive, for vi har sgu ikke behov for Jer.”

Debatten på de sociale medier fortsætter altså, selv om Jægerforbundets officielle Facebook-side ser ud til at forbigå diskussionen.

Læs mere:

Facebook Danmarks Jægerforbund

Måske fordi Hjortevildtforvaltning i Danmark er blevet stedet, hvor debativrige kronvildtjægere mødes. Det er da også her Netnatur-redaktionen har forsøgt at tage pulsen på indstillingen, selv om gruppen naturligvis ikke afspejler alle danske jægeres holdning til den nye hjortevildtplan.

Der er næppe tvivl om, at indstillingen virkede som en mavepuster til mange. Men alligevel er debatten bestemt ikke død, selv om mange  følte de blev stemt hjem, da deres forbund stemte hjorteplanen videre.

Imens denne artikel har været under udarbejdelse torsdag formidag d. 17. marts er der dukket flere indlæg op i gruppen.

F.eks. dette:

“Hvad med om vi mødtes til et stormøde og fandt en talsmand, som kan gå videre til politikerne med vores synspunkter

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »