Undersøgelse på Facebook giver Jesper Lindgaard et massivt forspring i forhold til den siddende formand Claus Lind Christensen

Af Redaktionen 

Facebook-afstemning foretaget blandt danske jægere har taget pulsen på det kommende formandsvalg i Danmarks Jægerforbund.

Og står det til deltagerne i undersøgelsen, er tiden moden til at skifte den siddende formand gennem de sidste otte år ud med modkandidaten Jesper Lindgaard. 

Omkring 80% af deltagerne i undersøgelsen mener således, at Jesper Lindgaard bør være den nye formand i jægerforbundet. 

Omkring 20% mener den siddende formand Claus Lind Christensen bør fortsætte endnu en periode. 

Undersøgelsen er gennemført i Facebookgruppen “Alle os der går på jagt” og i gruppen “Hjortevildtforvaltning i Danmark”. 

Resultatet i de to grupper er tæt på at være identisk, dog er der kun 17%, der har sat kryds ved Claus Lind Christensen i Hjortevildtgruppen. I den største jagtgruppe for danske jægere har 21% sat deres kryds ved CLC. Resten har givet udtryk for, at de foretrækker Jesper Lindgaard.

Deltagerne er dog ikke alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, som i dag repræsenterer omkring 1/3 og og 1/4 af de danske jagttegnsløsere. Bl.a. derfor har der været rejst kritisk af den gennemførte afstemning.  

“Den er ikke repræsentativ for medlemmernes holdning”, har det lydt. 

Ligeledes er der rejst kritisk af prøvens helt overordnede berettigelse.

Men det sidste synspunkt har dog ikke fået meget vind i sejlene eftersom jægerforbundet har monopol på at tale alle jægers sag i  Vildtforvaltningsrådet.

Derfor anses det for fair at man også spørger “ikke medlemmer”, hvilken formand de mener bedst kan repræsentere dem i det jagtpoltiske spil. 

Som argument for undersøgelsen fremføres det, at ikke medlemmer kan være kommende medlemmer, hvis f.eks. den jagtpolitiske kurs rettes ind efter det.  

Deltagerne i spørgeundersøgelsen på Facebook er både medlemmer såvel som ikke medlemmer af Jægerforbundet – og herunder dem, der er medlem og overvejer at melde sig ud og dem, der endnu ikke er medlem, men som overvejer at melde sig ind.

Uanset set hvad man mener om resultatet af den igangværende meningsundersøgelse er det et faktum, at det ikke er medlemmerne, der med deres stemme vælger ny formand. 

Dette er nemlig overladt til de såkaldte delegerede. Og på lørdag mødes de for at vælge ny formand. 

Hvor vidt den igangværende undersøgelse får opmærksomhed under mødet må tiden vise. 

Nævnes skal det dog, at Jægerforbundet har store problemer med at tiltrække sig nye medlemmer og selv om medlemstallet i forbundet fremstår lidt tåget tales der om et nettotab over de sidste år på adskillige tusinde medlemmer. 

Derfor har medlemstab og ditto tilgang været et valgtema og derfor må det formodes at de delegerede også kikker i retning af det omtalte undersøgelsesresultat, når de lægger fordele og ulemper ved de to kondidater på vægtskålen og træffer et valg. 

Undersøgelsen er oplyst til at afslutte umiddelbar før valget 

 

 

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »