Gennem de senere år er antallet af bier blevet stadigt færre – og nedgangen ser desværre ikke ud til at ville vende

Af Peter Thisted

Våde efterårsmåneder og kolde vintre samt sprøjtegift tærer hårdt på bestanden. Hertil kommer, at der også er blevet færre biavlere.

I Tyskland har man et tilsvarende problem, og her har man for flere år siden forbudt en række pesticider, som menes at ramme biernes centralnervesystem.

Fakta er, at med det faldende antal bier, så er der udsigt til, at alene udbyttet på raps falder i omegnen af ti procent. Det er op imod 70 procent af vores vegetabilske mad, som kræver bestøvning.

Også remiserne rammes

Ud over, at landmanden og haveejerne har problemer med at få bestøvet deres planter, så rammer det altså også jægernes vildtremiser og dermed også fødegrundlaget til vildtet. Og selv om du fodrer på dit revir, så står dette ikke mål med, hvad moder natur selv plejer at supplere med.

Her er det, at du selv kan gøre en aktiv indsats for meget små midler. Du kan bygge eller købe et bo til humlebierne, som graves ned nogle passende steder på reviret.

Så send bierne en tanke, næste gang du skal igang med revirplejen. Det lønner sig – og det er så lidt, der skal til.

SE MERE HER: Byg et bo til humlebierne

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »