Negativ udvikling i antallet af jægere, der sender detaljerede informationer om deres vildtudbytte til DCE, Aarhus Universitet

Af Redaktionen

“For jagtsæsonen 2019/20 er der per maj 2020 36.822 jægere, der har indberettet detaljerede supplerende oplysninger, dvs. køn, alder, vægt, jagtmåned m.m., for 103.510 stykker vildt, svarende til 53,4 % af det totale udbytte af de pågældende vildtarter.”

Det skriver DCE, Aarhus Universitet i netop offentliggjort udbyttestatistik for sæsonen 2019/20

36.822 jægere er minde end det antal, der meldte tilbage med tilsvarende detaljerede oplysninger i forrige jagtsæson.  

I sæsonen 2018/19 er det tilsvarende tal i følge samme rapport opgjort til 38.195 jægere.

Målt i antal jægere, svarer det til, at 1.373 færre sendte detaljerede informationer ind om omkring det nedlagte vildt. 

Set  forhold til forrige sæson svarer det til et fald på cirka 4,5%

 

Selv om et færre antal jægere indsender informationer om det nedlagte vildt, kan forskerne dog alligevel basere deres statistik på over halvdelen af det nedlagte. 

“De 38.195 jægere som har indrapporteret detaljer for 103.596 stykker vildt, er beregnet til 53,2% af det totale udbytte for de arter, der søges detaljerede oplysninger om” skriver DCE, der varetager den offentlige vildtudbyttestatistik i Danmark. 

Universitetet oplyser desuden, at indførsel af obligatorisk indberetning af køn for krondyr har betydet, at stort set alle indberettede krondyr – i alt over 10.000 dyr – er indberettet med detaljer.

Se billedtekst herunder. 

 

Læs også: 

VINGEUNDERSØGELSE: LAVESTE JÆGER-TILSLUTNING SIDEN 1998

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »