I følge landinspektør Uffe M. Holm er det nemmere end mange forestiller sig at opkøbe jord og få sin helt egen naturperle 

Af Uffe M. Holm, LandSyd

Drømmer du om at eje din helt egen naturperle?

Så har du sikkert fået at vide, at det kun kan lade sig gøre at købe jorden, hvis du selv bor på en landbrugsejendom.

Det er imidlertid ikke rigtigt, hvis der er tale om et rigtigt naturareal, fx §3-områder, Natura2000-områder, områder til skovrejsning og råstofgrave, der er under omdannelse til naturformål.

For at områderne kan købes, skal der laves en plejeplan, der beskriver hvordan området kan opnå en bedre naturtilstand, samtidig med at der gives offentlig adgang til området, svarende til offentlighedens adgang til statens arealer.  Plejeplanen vil bl.a. kunne beskrive hvordan arealet afgræsses, opvoksede træer fjernes eller dræn sløjfes.

Området kan således forsat afgræsses og der vil efter omstændighederne være mulighed for at opsætte fx en shelter i området.

Der er ikke et størrelseskrav til området, hverken et mindste mål eller en øverste grænse. Det handler om områder, der er velegnede til naturformål.

Her er der reelt en mulighed for at udtage mange af disse jorder og jægerne kan købe deres jagt og landmændene kan slippe for at disse områder belaster deres økonomi. Dette er en forholdsvist let måde at udtage urentable landbrugsjorder til naturformål.

For at opnå en tilladelse til at erhverve jorden, kræves der som en landzonetilladelse fra kommunen og en tilladelse fra landbrugsstyrelsen til at købe jorden.

Begge tilladelser vil typisk afhænge af, at I har lavet en god og præcis plejeplan, der beskriver hvordan området plejes og udvikles til naturformål.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »