På et nyligt møde i Nairobi i Kenya har UNESCO officielt føjet falkejagt til listen over levende, kulturel arv.

Af Redaktionen

Under paraplyen, Verdens Arv, har UNESCO officielt sat falkejagt på listen over ”uhåndgribelig kulturel arv” Intangible Culturel Heritage of Humanity.

CIC rapporterer, at det skete på et møde i Nairobi i Kenya i uge 46 med deltagelse af parterne bag Convention on Intangible Culturel Heritage fra 2003.

Ideen, at falkejagt fortjener at få status af kulturel arv, kommer fra det internationale jagtråd, CIC og jagthistoriker og professor Monika Reiterer, der allerede lancerede den i midten af 1990-erne og officielt fremsatte forslag herom på et CIC-møde i Berlin i 2000.

Herefter tog Abu Dhabi over, og gjorde det til et internationalt anliggende og sendte en ansøgning til UNESCO i september 2009 på vegne af Forenede Arabiske Emirater, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Korea, Mongoliet, Marokko, Qatar, Saudi Arabien, Spanien og Syrien.

Senere sluttede Østrig, Kroatien og Ungarn op om den. Gennem de seks år, der blev arbejdet med projektet, før ansøgningen til UNESCO så dagens lys, har CIC ydet støtte til de involverede lande og samarbejdet direkte med det internationale lederskab i henholdsvis Storbritannien og Abu Dhabi.

I sin evaluering erklærer UNESCO’s komité, at falkejagt for borgere i en stribe lande verden over er en del af deres kulturelle arv og en social tradition med respekt for naturen og miljøet, som er overleveret fra generation til generation.

Dette vil hjælpe beskyttelsen af vores traditionelle forbindelse til ørkenen og opmuntre vores børn til at nyde og beskytte vores naturlige arv.

“Vi glæder os derfor allerede til at være vært for 65 lande på Third International Festival of Falconry næste år”, siger Hans Excellence Mohammed Al Bowardi på vegne af Abu Dhabis regering.

Gør det sværere for modstanderne

– Vi er glade for, at UNESCO har givet falkejagt status af Verdens Arv, og vi vil nu se på, om vi kan bruge det som løftestang til at få falkejagt tilbage i Danmark, siger Frank Skårup, formand for Dansk Falkejagt Klub, til Netnatur.dk d.26 november 2010.

– Over for Friluftsrådet, som falkejagtklubben er blevet optaget som medlem af, må UNESCO’s skridt være et bevis på seriøsiteten i falkejagt og en blåstempling af den. Jeg føler mig desuden overbevist om, at det nu bliver sværere for modstanderne af falkejagt at argumentere imod den, vurderer Frank Skårup, der dog ikke gør sig illusioner i den sammenhæng i forhold til Dansk Ornitologisk Forening – DOF – som i dens retorik nærmest har gjort Dansk Falkejagt Klub til medlem af Al Qaeda.

– Med den holdning til os er det svært for os at komme til fadet. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg føler, det er en underlig situation for os at være i, når vi bliver betragtet som sympatisører af Al Qaeda, og vi som falkonerer er en trussel mod verdens rovfuglebestande.

– Sagligheden er totalt væk, men man kan ikke stille noget op imod fanatisme, mener Frank Skårup, der glæder sig over samarbejdet med fx Nationalmuseet, som i modsætning til de organiserede fuglekiggere anerkender, at falkejagt er et kapitel af landets historie, hvis rødder kan spores tilbage til yngre jernalder.

– Over 4.000 års falkejagt i Danmark forsvinder ikke bare som dug for solen, selv om DOF ikke anerkender, at falkejagt overhovedet har eksisteret her i landet. Jeg er dog helt overbevist om, at vi igen vil få falkejagt i Danmark, men jeg kan ikke sige noget om, hvornår det vil ske, for det kan både blive om tre, 10, 50 eller 100 år.

– Når vi i Danmark accepterer, at 165.000 jægere går på jagt med skydevåben, så kan landet også tillade at 10-15 falkonerer jager med rovfugle, slutter Frank Skårup.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »