Folketinget behandler i dag et forslag, der skal gøre det muligt at bruge rovfugle til jagt. Desuden skal der være mulighed for forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt

Af Miljø- og fødevareministeriet

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lægger med et nyt lovforslag op til at ændre jagt- og vildtforvaltningsloven, så der bliver mulighed for at fastsætte regler om at bruge rovfugle til jagt og gennemføre forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

I dag kan man gå på jagt med bue og pil efter råvildt, harer og andre mindre dyr, mens jagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt kun må foregå med riffel. Regeringen vil nu samle erfaringer med buejagt på større hjortevildt og foreslår en fire-årig forsøgsordning.

Med lovforslaget giver vi mulighed for, at to af verdens ældste jagtformer igen kan praktiseres i Danmark. Jagt med rovfugle er en ældgammel jagtform på naturens præmisser, og buejagt er også en oprindelig, naturlig og meget udfordrende jagtform. Derfor foreslår regeringen nu at ændre lovgivningen, så det bliver muligt at jage med falke, og vi vil gennemføre et forsøg, hvor vi opnår erfaringer med buejagt på større hjortevildt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Falkejagt er i dag tilladt i lande som England og Tyskland, mens det er forbudt i de nordiske lande. Hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti, bliver det fremover også bliver tilladt i Danmark.

Dansk Folkeparti har længe kæmpet for, at uddannede falkonerer skal have mulighed for at praktisere falkejagt i Danmark, fx til regulering af råger og måger, der er til stor gene i mange byer. Det vil blive muligt med det forslag, som vi førstebehandler i dag, siger miljøordfører Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti.

Lovforslaget indeholder herudover en række tiltag, der skal være med til at holde bestanden af kronvildt og dåvildt nede, så de skader, vildtet laver på landmændenes afgrøder og på skovens træer, kan reduceres.

De konkrete regler skal efterfølgende fastsættes i bekendtgørelser.

Læs udkastet til Ny jagt- og vildtforvaltningslov her.

Fakta

Der har været buejagt på blandt andet råvildt siden 1999, og erfaringerne viser, at jagten er fuldt ud etisk. Der sker således ikke flere anskydninger ved buejagt end ved riffeljagt.

Forbud mod jagt med rovfugle og ugler blev indført ved revision af jagtloven i 1967 med mulighed for dispensation. Ved jagtlovsrevisionen i 1994 blev dispensationsmuligheden fjernet.

Hjemmehørende arter må kun holdes i fangenskab, hvis man har fået dispensation fra Miljøstyrelsen. Man skal blandt andet kunne bevise, at den fugl, man vil holde, er opdrættet i fangenskab i mindst to generationer tilbage.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »