Måske bliver falkejagt, som står overfor lovliggørelse, kun for dem der har danske, hjemmehørende arter. Det skriver journalist Søren Olsen, som har set nærmere på nogle af tankerne bag den kommende lovgivning

Af Søren Olsen

I min seneste artikel om falkejagt til Dagbladenes Bureau, med interview af Pia Adelsteen (DF), Flemming Sanggaard (Dansk Falkoner Klub) og Ella Maria Bisschop-Larsen (DN), slutter jeg med at skrive:

”Selv om der er politisk flertal for falkejagt, kan det først blive tilladt når den nuværende jagt- og vildtforvaltningslov er blevet ændret. Det er der tilfældigvis planer om, på grund af anden jagtpolitisk sag, nemlig kronvildtforvaltningen. Teoretisk kunne denne ændring af loven i næste folketingssamling også medføre en tilladelse til jagt med rovfugle. Det betyder, at falkejagt kan være legaliseret til næste års jagtsæson, der begynder den 1. september 2018.”

Men måske bliver det kun for de få, for dem der har danske, hjemmehørende arter. I et foreløbig udkast fra Vildtforvaltningsrådet møde den 13. juni står der:

”Flemming Torp redegjorde for, at Friluftsrådet på den givne baggrund støtter et treårigt forsøg. Der skal tages stilling til arter af rovfugle, og det er vigtigt at undgå faunaforurening. Der kan tages udgangspunkt i, hvad Dansk Falkejagt Klub har sagt tidligere, og på den baggrund kan der blive tale om at anvende jagtfalk, vandrefalk, duehøg og spurvehøg. Det er ioverensstemmelse med Dyreetisk Råd tidligere udtalelse fra 2006. … Det er tidligere foreslået, at der skal være tale om 30 dispensationer. Friluftsrådet foreslår tolv dispensationer, da der kun er tolv ejere af de pågældende fugle.”

Jagt med rovfugle tillades efter alt at dømme i Danmark, men måske bliver det kun tilladt at anvende arter som allerede findes i den danske natur. Jægere, som er i besiddelse arter som f.eks. har sit naturlige udbredelseområde i Syd- og Mellemamerika, kommer næppe til at anvende deres fugle til jagt jfr. udlægning af tankerne bag aktulle lovændringsforslag

”Claus Lind Christensen udtrykte, at DJ bakker op om falkejagt. Der skal træffes foranstaltninger, som sikrer at tingene er i orden, herunder stilles krav om uddannelse, og det kan være en idé at mærke fuglene.DJ har ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvilke arter der skal omfattes, og der er en række andre konkrete ting, der skal tages stilling til. CLC opfordrede modstanderne af falkejagt til også at bidrage til fastlæggelse af de konkrete regler.”

KLIK og læs flere artikler om rovfugle

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »