Miljøminister Lea Wermelin går imod tidligere ministers forslag og holder fast i gældende regler for hold af rovfugle

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 132)

 

Af Miljø- og fødevareministeriet 

Miljøministeren har besluttet ikke at gå videre med de lempelser af reglerne om hold af rovfugle i fangenskab, der var lagt op til under den tidligere regering.

I foråret 2019 vedtog den tidligere regering sammen med DF en ændring af jagt- og vildtforvaltningsloven, som gjorde det muligt at lempe reglerne om hold af danske arter af rovfugle i fangenskab.

Falkejagt

Der er næppe tvivl om, at ministrerens beslutning om IKKE at ændre reglerne, der gør det nemmere at holde danske rovfugle, i almindelighed vil blve betragtet som en tilbageslag for falkejagtsagen. KLIK og læs: Regler for hold af rovfugle

Formålet med lovændringen var bl.a. at give mulighed for, at falkonerer kunne etablere nye hold af en eller flere hjemmehørende rovfugle med henblik på jagt og regulering, og at undtage godkendte, privatejede zoologiske anlæg fra reglerne i fugleholdsbekendtgørelsen.

Med miljøministerens beslutning gennemføres disse lempelser ikke. Der sendes dermed ikke et udkast til ny fugleholdsbekendtgørelse i offentlig høring.

Det betyder, at de gældende regler i fugleholdsbekendtgørelsen fastholdes.

Reglerne indebærer, at det som hovedregel er forbudt at holde fuglearter omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 i fangenskab.

Bilag 1-arterne er de arter, som typisk benævnes de hjemmehørende arter; det er generelt set arter, der er naturligt forekommende i danske natur.

KLIK og læs også. På jagt med hund, falk og himmelhund 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 151)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »