I et brev sendt på vegne af miljøministeriet til dansk falkoner kan man læse at landets nuværende regering er villig til at ændre på reglerne for falkejagt 

Af Redaktionen Opslagsfoto er fra Tyskland, hvor jagt med rovfugle er tilladt. 

Det er ikke første gang, at danske falkonerer har været tæt på en lovliggørelse af jagt med rovfugle i Danmark. Men hver gang er den endelige lovliggørelse af forskellige årsager snublet på målstregen.

Meget tyder dog på, at falkonererne nu er tættere på målet end nogensinde.

I et brev sendt til falkoner Preben Schøpzinsky på vegne af Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen varsler regeringen ikke blot falkejagt, men også udviddede beføjelser til at anvende rovfugle til bekæmpelse af f.eks. måger og råger i områder, hvor de er til scene for befolkningen.

Falkoner Preben Schøpzinsky har søgt dispensation til at flyve med en falk, der er trænet til kun at jage “hvide vinger” – altså måger, som den forsøge at fange og slå ihjel. Her ses falkoneren med ung, opdrættet  duehøg fra Sydeuropa

Baggrunden for svaret er, at den danske falkoner har søgt dispensation til brug af falke i forbindelse med bekæmpelse af bl.a. måger på Aalborg Universitet. Men eftersom falke kan risikere at fange mågerne, er der ikke hjemmel i den nuværende lovgivning for at slippe falkene løs blandt de hundredvis af sølvmåger, der hver dag forstyrer studiemiljøet.

Men selv om den nordjyske falkoner ikke fik den dispensation, som han havde håbet på, er han alligevel glad for det svar, som han modtag for ministeriet. (se svar nederst i denne update)

Læs også: Slip falkene løs

Schøpzinsky ser naturligvis positivt på, at ministeren nu er parat til at se nærmere på en lovliggørelse, men han er også lidt skuffet over den afvisning, som han modtog.

– Det er vigtigt, at jeg kan anskaffe de værktøjer, som er nødvendige. Uden de rigtige fugle, er det nemlig svært at hjælpe hr. og fru Danmark, som i stigende grad efterspørger vores hjælp.

– Grunden til, at jeg ser lidt nedslående på brevet, er, at jeg skal bruge et år på at træne mine fugle. Og får jeg ikke dispensation til at anvende en sakerfalk, – som er verdens anden største falk, kun overgået af jagtfalken, – går der endnu en sæson, hvor jeg er nød til kun at flyve med Harris høge, som er effektive, men slet ikke nær så effektive som falkene.

– Men eftersom Miljøministeren har bedt Vildtforvaltningsrådet vurdere falkejagten på næstkommende møde d. 13. juni, er det naturligvis et håb, at falkejagten bliver lovliggjort inden sommer. Læse mere i nedenstående link, hvor der henvises til PDF’er, som dog er alt andet end brugervenlige, når det gælder formidling og debat på de sociale medier etc.

Læs mere: Svana.dk

Preben Schøpzinsky frygter dog, at indstillingen fra rådet kan trække i langdrag og dermed betyde, at lovliggørelsen af falkejagt i Danmark udskydes, som det er set tidligere. For hans virksomhed Lehmann Hawking de personer og myndigheder, der efterspørger den unikke service, kan det få betydning.

– Hvis denne afgørelse endnu en gang trækker i langdrag og ikke bliver behandlet i tide, står min nystartede virksomhed og mange af de borgere, som jeg servicere, i en dårligere situation. Og langt dårligere end vi kunne have gjort, hvis jeg kunne flyve lovligt med falke i de områder, hvor folk er plaget af måger og uønskede rågekolonier.

 

 

Herunder kan læses der svar, som på vegne af Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er sendt til Preben Schøpzinsky

Kære Preben Schøpzinsky.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har bedt mig takke for og besvare dine mails af 20.marts 2017 og 23. maj 2017 om regulering af råger og måger med rovfugle.

Det er efter den nuværende jagt- og vildtforvaltningslov fra 1994 ikke tilladt at anvende rovfugle til jagt og regulering. Loven indeholder ikke dispensationsmuligheder, så din ansøgning om dispensation kan ikke efterkommes efter de gældende regler. Reglerne forhindrer ikke, at rovfugle kan anvendes til bortskræmning af råger og måger, så længe fuglene ikke skades eller dræbes.

Regeringen ser som udgangspunkt positivt på falkejagt og vil derfor se på muligheden for eventuelle ændringer i reglerne om falkejagt. I den forbindelse vil spørgsmålet om regulering af råger og måger med rovfugle indgå i overvejelserne.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »