Europæiske falkonerer etablerer nyt netværk, der skal formidle nyheder og gode eksempler om agerhønen på tværs af alle europæiske landdistrikter. 25 lande er allerede tilknyttet 

Af Dansk Falkejagt Klub

International Association of Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF) og den engelske Game and Wildlife Conservation Trust indviede den 11 maj 2017 en helt ny web portal :

www.perdix-staging.net

På nuværende tidspunkt deltager 25 lande i projektet , men forventningen er at dette tal vil stige til ca 40.

Visionen for Perdix portalen er at tilskynde til og sætte focus på genoprettelsen af ​​agerhønsebestande , og de gode levesteder, som de og mange andre arter kræver. Ved at skabe et netværk af praktikere, der arbejder målrettet for agerhønen, kan man hurtigt formidle nyheder og gode eksempler på tværs af alle europæiske landdistrikter. Dette netværk vil gøre det muligt for EU at påbegynde arbejdet med at nå 2020-mål for restaurering af biodiversiteten gennem lokale, landdistrikt drevne indsatser.

Perdix Portalen (www.perdix-staging.net) giver flersprogede generelle oplysninger om bevarelse af agerhøns for alle brugere, uanset om de er jægere, falkonerer, landmænd, lystfiskere, vildtforvaltere eller lokale embedsmænd.

Websiden linker endvidere til étsprogede sites, der muliggør udveksling af landespecifikke oplysninger samt til lokale projektlokaliteter drevet af foreninger, lokale administrationer, eller for mere specifik udveksling af oplysninger.

Kendskab til restaurering teknikker vil derfor blive udbredt til de berørte parter i hele Europa på så mange sprog som muligt. De Europæiske Jordejeres Organisation samt Sustainable use gruppen i IUCN deltager også i arbejdet.

Ved at arbejde sammen med andre jordbrugere og tilhængere af bæredygtig anvendelse, kan falkonerer drive innovative bevaringsmetoder og stå i spidsen for en ny kampagne for genopretning af europæisk biodiversitet og af den ikoniske agerhøne.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »