Jagttid: 01.10.-31.01. – Se dog også lokale jagttider

Almindelig yngle- og standfugl over hele landet. Trives i åbent kulturlandskab, hvor marker veksler med læhegn, lunde og skove, enge og moser, men også i store parker og haver.

Fasanjagt er en stor forretning på mange godser, hvor der opdrættes over 1 million dyr årligt med henblik på udsætning.

Det årlige jagtudbytte ligger på mellem 800.000 og 900.000 fugle.

Der yngler omkring 100.000 – 200.000 fasaner i Danmark.

Bestanden har haft en tilbagegang på 30% siden midten af 1990’erne.

Bestandsstørrelsen er påvirket af vildtpleje og fodring.

Bestanden er tættest, hvor der sker udsætning i jagtøjemed.

LÆS OGSÅ: Fasanen – fra burfugl til ynglefugl

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »