– Lad os indføre jagttid på ringduer i februar, siger skytteudannet jæger med passion for trækjagt. Jagt i vintermåneden vil rette op på de vigende afskydningstal synliggjort i udsendt vildtudbyttestatistik, mener han

ringduerAf Redaktionen, d. 16. nov. 2012

Ifølge netop udsendt Vildudbyttestatistik “mangler” der 90.000 ringduer i den årlige afskydning set i forhold til seneste sæsoner, hvor jagt i oktober var tilladt.

“Udbyttet af ringduer faldt med mere end 90.000 fugle, svarende til 30 %. Fra og med 2011 blev jagttiden for ringdue afkortet med en måned (oktober), så det var forventet, at udbyttet ville falde.

En spørgebrevsundersøgelse i sæsonen 2009/10 viste, at 24 % af det samlede ringdueudbytte blev nedlagt i oktober.” Det skrivers der i helt ny offentliggjort vildtudbyttestatistik fra Naturstyrelsen og Århus Universitet.

– Naturligvis kan afskaffelse af oktoberjagten mærkes på den årlige opgørelse over nedlagte ringduer, siger John Terkildsen, der mener, at jagt i februar, hvor yngleaktiviteten blandt ringduerne anses for at være på et absolut minimum, måske kan normalisere udbyttet igen.

Læs også John Terkildsen in memoriam

– Og selv om det ser ud til, at der udstedes et stigende antal dispensationer til regulering af duer i bl.a. oktober, som måske vil trække statistikken op igen, er der næppe tvivl om, at duejagt i februar vil sætte sit tydelig præg på udbyttet, siger den skytteuddannede John Terkildsen.

– Jeg argumentere naturligvis ud fra et rent jagtligt aspekt, men flere landmænd klager over, at store mængder duer kan gøre skade på rapsen i vinter- og i de tidlige forårsmåneder.

– Dette bør også veje tungt i debatten om duejagt i februar, hævder John Terkildsen, som ikke frygter, at jagten vil udvikle sig til ren nedskydning ved foderpladserne.

– Fødeudbuddet i vinterlandskabet er efterhånden så stort, at duerne altid kan komme frem til lettilgængeligt foder, selv om markerne skulle være dækket med sne.

Udsætning og fordring af vildt er blevet meget mere almindeligt end tidligere og langt de fleste jægere fodrer “igennem” og stopper ikke fordi jagten på de udsatte fasaner slutter ved udgangen af januar. Også i februar og langt ind i marts vil de fleste fortsætte med at fodre deres vildt, hævder John Terkildsen.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »