FACE: Landbrugspolitiken har en betydelig negativ indvirkning på miljøet, biodiversiteten og udviklingen for mange jagtbare og ikke-jagtbare. Sådan præsenterer FACE indslaget, der også ser på hvordan udviklingen kan vendes

Af Redaktionen

– Denne korte dokumentarfilm er produceret af The Czech-Moravian Hunting Association i samarbejde med førende eksperter, og udsendelsen fokuserer på årsager , der fører til nedgang i småvildt-bestandende.

Sådan præsenterer den internationale jagtorganisation FACE et video-opslag, som d. 12. juli 2018 er delt på organisationens egen hjemmeside.

“Dokumentareren identificerer tydeligt, at en af de  væsentligste årsager til nedgangen, er den måde, landbrugsjorden administres på”

Men FACE påpeger også, at indslaget ikke kun sætter fokus på problemerne ved industrialiseringen af landbruget.

FILMEN ser også på hvad jægere f.eks. kan gøre for at bevare småvildtet i et industrialiseret landskab, hvor landbrugsdrift i højere grad er blevet en industri snarre end en livsstil med tætte relationer til det miljø, som landbrugerne og deres familier lever og færdes i.

LÆS mere om HAGLJAGT

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »