Maj måned er tid for regulering af rågeunger. Hold dig opdateret om reglerne og se filmklip, som giver et godt indblik i den populære regulering af rågeunger

Af Redaktionen

Nu er det snart tid for regulering af råger. Du kan læse de nærmere regler for regulering af rågeunger her:

Regulering af rågeunger uden for reden

Tilladelse til regulering af rågeunger uden for reden gives i perioden 1. maj til 15. juni. Der kan tidligst søges om dispensation én måned før periodens start. Ansøgninger indtastet før 1. april vil derfor resultere i et afslag.

Tilladelse til regulering kan udstedes med henblik på at forhindre markskader eller med baggrund i fare for menneskers sundhed (alvorlige sundhedsgener for mennesker på grund af støj).

For tilladelse til regulering med henvisning til støj skal der være beboelsesejendomme mindre end 200 meter fra rågekolonien.

Brug af afværgemidler vil medføre kulde- og sultedød for ungerne i rederne, hvorfor der ved regulering af rågeunger ikke er krav om brug af afværgemidler.

For opnåelse af effekt skal der tilstræbes regulering af minimum 3 unger pr. rede i kolonien.

Ved reguleringen skal man være opmærksom på vejrliget. Regulering over flere timer – i et koldt og vådt vejrlig – vil være en alvorlig belastning af ungerne.

Muligheden for regulering er påvirket af træarten og træarternes tidspunkt for udspring. Bøgetræer har et tidligere udspring og er mere tætte i løvet end f.eks. ask og eg. Efter løvspring kan det være svært at se ungerne i trætoppene.

Normalt sker reguleringen ved brug af salonriffel eller luftvåben.

Luftvåben skal være i kaliber minimum 5,5 mm. Udgangshastigheden ved mundingen skal være mindst 200 m/sek.

Det er lovligt at anvende haglgevær og rifler i større kalibre, men brug af disse våbentyper er usædvanligt og kan være uhensigtsmæssigt i forhold til støj og sikkerhed.

Ved regulering med riflede våben (eksempelsvis salon- og luftrifler) er der ikke krav om brug af apporterende hund. Brug af hund kan dog være en stor fordel i forhold til at finde og opsamle skudte rågeunger.

Se herunder filmklip om rågeregulering

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »