Man skal tale imod “Killermentaliteten”, lyder budskabet fra Finn Watson, der påpeger, at medier som Netnatur bør afholde sig fra at skrive om meget store afskydningstal

Læserbrev af Finn Watson, Karrebæksminde Strandjagtforening/Danmarks Jægerforbund

Tillad mig her i panegyrikken omkring den forestående bukkejagt at komme med et hjertesuk over artiklen om edderfuglejagt d. 8. maj. d.å.

Det er ikke rimeligt, at en jæger nedlægger “over 1000 edderfugle pr. år” – og selv om det skulle finde sted, bør man gå stille med det. Det er i det mindste ikke hensigtsmæssigt i et flot magasin som Netnatur, der ellers på mange måder skildrer natur og jagt på en sober og afdæmpet måde, således at udbasunere talskyderi.

Vi står over for store udfordringer i fremtidens jagt.

Det er stort set alle jagtformer, der i de kommende år skal finde deres fremtid via enighed i Vildtforvaltningsrådet eller i værste fald ministerielle beslutninger.

Det gælder også den forkætrede jagt på hjortevildt, udsætninger af fugle og jagten i EF-fuglebekyttelsesområderne. Her peger pilen på flere begrænsninger, fredninger og omlægninger – og det er et langt stykke ad vejen ganske fornuftigt. 

Vores adfærd, som den beskrives i jagtmedier, bliver med stor interesse fulgt af DOF og DN, og der er ingen grund til at provokere ved at berette om uetisk  jægeradfærd.

Tværtimod bør jagtmedierne bidrage til at højne moralen. Bl.a  derfor mangler vi en ny ‘Egon Sørensen’ i dansk jagt, der tør tale imod ‘killermentaliteten’.

LÆSERBREVE, der ønskes optaget på Netnatur.dk, kan sendes til info@netnatur.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »