Fredag den 28. marts sejler op imod 100 fartøjer, fiskere, turbåde, lystsejlere og lystfiskere til København for at få miljøministeren til at gøre Øresund til Danmarks første marine nationalpark …

Af WWF

– Når man suger sand op ved stiksugning efterlader man store huller i havbunden, der ofte bliver ramt af iltsvind, hvilket kan have store konsekvenser for naturen og dyrelivet i området. Og desværre er det ikke noget ikke noget der er blevet belyst tilstrækkeligt eller inkluderet i de tilladelser der bliver givet, forklarer Mette Blæsbjerg, havmedarbejder i WWF.

– Sandsugning i Øresund er katastrofalt. Havbundens øverste lag suges helt væk, og der kan gå helt op til 20 år, før naturen er genoprettet. At denne naturødelæggelse foregår i en af Danmarks ypperste marine naturperler og på vigtige fiskepladser er helt utilstedeligt, siger Jens P. Jeppesen, marinbiolog og akvariechef fra Øresundsakvariet.

Øresund er på grund af fraværet af bundslæbende trawlfiskeri et unikt naturområde, og her trives naturen og det skånsomme kystfiskeri med garn i balance. Trawlforbuddet, der har eksisteret i over 80 år, er en af grundene til at man i Øresund finder de sundeste og mest robuste bestande af de mest almindelige fiskearter som for eksempel torsk.

– Øresund har en meget varieret og rig natur, herunder masser af torsk, rødspætter, pighvarre, sild og andre vigtige arter, hvilket også er kommet lokale erhvervsfiskere, lyst- og sportsfiskere, dykkere og mange andre til gode. Hvis Øresund fortsat skal være fuld af liv må miljøministeren straks i gang, og vi opfordrer hende til at gøre Øresund til et beskyttet område, så det fremover beskyttes endnu bedre, understreger Mette Blæsbjerg.

Oprettelsen af beskyttede områder gavner ikke bare fisk og natur, men også det fiskeri, som er afhængig af sunde fiskebestande. Det er den delvise beskyttelse af Øresund – med det nuværende trawlforbud – et levende eksempel på.

– Vi har i årevis været vidne til, at vores vigtigste fiskepladser er blevet smadret på grund af sandsugning. Uden vi er blevet hørt eller vores indsigelser er blevet taget i betragtning. Hvis det ikke stopper nu, så forsvinder ikke bare fiskene, men også fiskerne fra Øresund, siger Søren Jacobsen, fisker fra Hornbæk.

Gruppen kræver at:
Øresund beskyttes som marin nationalpark.
At tilladelser til sandsugning på havet bygger på tilbundsgående biologiske undersøgelser og inddragelse af lokale interesser, fx fiskeriinteresser.
Generelt bør sandsugning kun foregå på lokaliteter, der er så dynamiske, at påvirkningen er begrænset og regenerationstiden derfor er kort.
Kravene støttes af: WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace, Landsforeningen Levende Hav, Vedbæk fiskeriforening, Øresundsakvariet og Sjællands Småbådsfiskerklub.

Protestsejladsen finder sted fredag 28. marts kl. 11.30
Alle sejlende samles ved indsejlingen til Københavns havn. Herfra sejles til kajen ved Havnegade. Derfra går alle til Højbro Plads, hvor andre kan støde til kl. 13.00, hvor blandt andre medlem af Europa-Parlamentet Margrethe Auken vil holde tale.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »