Fødevarestyrelsen har de seneste dage fundet fiskesygdommen IHN i flere kommuner. Dette har også betydning for lystfiskere i de berørte områder

Af Fødevarestyrelsen

Sygdommen kan være dødelig for fisk, men er ikke farlig for mennesker. 

I takt med at Fødevarestyrelsen har testet stadig flere dambrug for fiskesygdommen IHN, viser det sig, at sygdommen er tilstede flere steder i landet. De første fund af fisk med virussygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) blev gjort i det sønderjyske i midten af maj. Op til weekenden har Fødevarestyrelsen fundet fiskesygdommen i dambrug i både Vejen, Rebild og Skanderborg kommuner.

De seneste fund fik torsdag Fødevarestyrelsen til midlertidigt at suspendere Danmarks status som IHN-fri zone. Dermed forventer Fødevarestyrelsen, at flere IHN-fri lande både inden for og uden for EU vil begrænse eller stoppe med at købe levende fisk og fiskeprodukter fra Danmark.

Fødevarestyrelsen forudser, at de stadig flere test for IHN, vil afdække flere smittede dambrug rundt om i landet. Pressen og andre interesserede kan fra i dag følge udviklingen i nye fund på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fakta om Fødevarestyrelsens restriktioner

Når et dambrug bliver ramt af IHN, opretter Fødevarestyrelsen en særlig restriktionszone, der gælder for dambruget og for åløb både opstrøms og nedstrøms for dambruget. Dambrug i en restriktionszone, der kommer under offentligt tilsyn, må ikke flyttes fisk, produkter eller udstyr til eller fra dambruget uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Eventuelle andre dambrug, der har haft smittefarlig kontakt til dambrugene, bliver ligeledes sat under offentligt tilsyn, til de er undersøgt for IHN. Fiskesøer, der har modtaget fisk fra berørte dambrug, bliver lukket i en periode.

Lystfiskere, der fisker i zonerne, skal blandt andet desinficere deres udstyr efter brug, og må ikke tage fisk med ud af zonerne. Det krav skal være med til at mindske risikoen for smittespredningen til andre vandløb.

Læs om desinficering af grej her.

IHN er ikke farlig for mennesker, men kan være dødelig for især yngel og yngre fisk.

Mere om fiskesygdommen IHN

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »